KUVIA USKONTOON

UUDEN TESTAMENTIN SYNTYTAUSTA

LINKKEJÄ

 

 

ESSEALAISET / QUMRANILAISET

KUVA-ALBUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennen Qumranin alueelta löytyneitä tekstikääröjä ei siellä asuneesta yhteisöstä tiedetty paljoakaan. Sitä ei mainita kertaakaan Uudessa testamentissa. Juutalainen historioitsija Josefus Flavius ja muutamat muut aikalaiset mainitsevat sen teksteissään..

Nykyään Qumranissa asuneesta yhteisöstä tiedetään jo paljon. Löytyneet perjamenttikääröt ovat paljastaneet paljon yhteisön elämästä ja uskonnosta. Olivatko qumranilaiset essealaisia ei enää ole kaikille tutkijoille sama asia. Toiset tutkijat otaksuvat, ettei Qumranin alueella asunut ryhmä ollut niin tiukkarajainen kuin aikaisemmin oli otaksuttu. Siinä on saattanut olla myös yhteisön ulkopuolella asuvia jäseniä.

Essealaisten/qumranilaisten yhteisö syntyi, kun Hasmonikuningas Johannes Hyrcanus I nimitti itsensä Jerusalemin temppelin ylipapiksi. Joukko  osa temppelipapistoa ei voinut hyväksyä tätä, sillä heidän mukaansa tämä olisi johtanut kreikkalaisen kulttuurin voittoon. Tämä joukko lähti  korkea-arvoisen temppelipapin johdolla Qumranin alueelle ja he perustivat sinne oman luostarimaisen yhteisönsä .

Yhteisön korkein auktoriteetti oli "Vanhurskauden opettaja". Kolme pappia ja kaksitoista miestä muodostivat neuvoston, jolla oli korkein valta yhteisössä.tse he nimittivät itseään "köyhiksi". Heillä oli yhteinen omaisuus ja yhteisöä koskevat päätökset tehtiin demokraattisesti. Opiltaan he olivat ankaran lakihurskaita, jossa he menivät vielä fariseustenkin ohi. Fariseusten tavoin he uskoivat yösnousemukseen ja pitivät itseään todellisena Israelina, valkeuden lapsina. He pukeutuivatkin valkoisiin vaatteisiin ja heidän elämäntapansa oli erittäin askeettinen. He odottivat sekä hengellistä että maallista messiasta. "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on lähellä."  Neuvosto uskoi omistavansa sovituksen armovälineet eivätkä he uhranneet verisiä sovitusuhreja. Heillä oli myös käytössä Jeesuksenkin opettama Isä meidän rukous. Heidän kirjoituksissaan on myös samankaltaisuutta esim. Jeesuksen Vuorisaarnan kanssa:"Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta."  Heillä oli sekä vesikaste että siunatun leivän ja maljan yhteinen ateria. He pitivät tarkoin kiinni juutalaisuuden puhdistautumissäännöistä, mikä viittaa myös ryhmän papilliseen alkuperään. Puhdistautuminen tapahtui yhteisön alueen vesialtaissa. Puhdistautuminen merkitsi enemmän hengellistä kuin ruumiillista puhtautta.

Yhteisö kopioi  ahkerasti Vanhan testamentin (Tanakh) tekstejä. Alueelta on löydetty yli 900 tekstiä. Kaikki kristittyjen tunteman Vanhan testamentin tekstit ovat mukana tässä määrässä. Esterin kirja puuttuu joukosta .Lisäksi luku sisältää useita kopioita samoista teksteistä ja apokryfisiä kirjoja Erityisen mielenkiintoisia tutkijoista olivat  Yhdyskuntasääntö ja Sotakäärö..

Essealaisten elämä Qumranissa loppui yhteisön tuhoutumiseen juutalaissodan aikana, joka päättyi 70 jKr. Jerusalemin hävitykseen. Ehkä tuleva hävitys oli aistittavissa ja juuri siksi yhteisö piilotti kirjoituksensa huolellisesti ruukkuihin Qumranin luoliin.