KUVIA USKONTOON

elokuvaehdotuksia

 

ETIIKAN TEHTÄVIÄ

 

ELOKUVAN EETTINEN ANALYYSI

         1.Valitse parisi kanssa opettajan antamasta aihepiiristä teitä molempia kiinnostava aihe

 2.Tutustu ensin omaan aihepiiriisi esim. oman oppikirjan ,jonkin muun kirjan tai tietolähteen pohjalta:

 3. Kirjaa nämä asiat siististi paperille. Muista mainita tietolähteet.

 Mitä valitsemallasi aiheella  tarkoitetaan ?

 Selvennä ja suomenna käsitteet.

 Asian synty, nykytilanne, faktat, tieteen tulokset, tilastotiedot

 Mikä on eettinen ongelma, joka liittyy aiheeseen. Miten ongelma on syntynyt?

 4.Katsele elokuva ja etsi siitä seuraavia näkökohtia, jotka kirjaat työhösi.

 Elokuvan käsittely

Elokuvan nimi

Elokuvan juoni lyhyesti kerrottuna

Selitä elokuvassa esiintyneiden henkilöiden arvot(Katso esim. arvoluokitus!) ja elämänkatsomus. Mitä henkilöt pitävät elämässä tärkeänä?

henkilö1

henkilö: 2

henkilö:3

 

henkilö :4

    .tämän tärkein itseisarvo eli elämän päämäärä

    .henkilön valitsemat välinearvot eli menettelytapoihin kuuluvat keinot:

Selitä elokuvan sisältämä eettinen jännite eli arvoristiriita. Miten se on muodostunut? Millaiset asiat sotivat elokuvassa keskenään, miksi?

Millaisen käsityksen maailmasta eli maailmankuvan elokuva välittää katsojalle?

Mikä on elokuvan eettinen sanoma?

Hyviä vinkkejä pohdiskeluusi, jotka kirjaat myös työhösi.

Miten henkilöiden ratkaisuissa toteutuu Kultainen sääntö, Rakkauden kaksoiskäsky, 10 käskyä? Löytyykö Vuorisaarnan ihanteita, apostoli Paavalin opetuksia ?

 

Keitä ihmisiä ”suuri ratkaisu” koskettaa?

Mitä seurauksia ratkaisu aiheuttaa muille ihmisille, henkilölle itselleen, ympäröivälle yhteisölle, luonnolle?

Rikkooko ratkaisu ihmissuhteita, mitä ja miten?

Oliko valittavana vain huonoja vaihtoehtoja, millä perusteella henkilöt tekevät ratkaisunsa?

Mitä muita vaihtoehtoja olisi ollut olemassa ja mitkä olisivat todennäköisesti olleet niiden mahdolliset seuraukset.

5.Toteutus luokassa

Kirjoita tunnin alussa taululle elokuvan nimi ja aihepiiri, johon se liittyy.

Esitä työsi suullisesti. Sinulla voi olla myös elokuvanäytteitä, jotka ovat mielestäsi oleellisimpia eettisen sanoman kannalta.

Tuo esiin myös oma mielipiteesi elokuvasta ja sen eettisistä ratkaisuista. perustele huolellisesti.

Voit myös ottaa selvää, millaiset arvostelut elokuva on ilmestyessään saanut. Tutki, onko arvosteluissa kannanottoja eettiseltä kannalta..

Keskustelu

Sinä toimit parisi kanssa keskustelun puheenjohtajana.

Mieti etukäteen keskustelua herättävät kysymykset luokalle.