ETIIKKA

 

 

 

MAAILMANKATSOMUKSET

ETIIKAN TERMEJÄ

KRISTILLISEN ETIIKAN KULMAKIVET

TEHTÄVIÄ

Elokuvan eettinen analyysi

Ristikko käsitteet

Tapauskertomuksia suvaitsevaisuusteemaan

Marjaana Toiviainen: Ihmiskuvan ja pyhyyden perusteet (VIDEO)

 

Kahoot

oppilaat : https://kahoot.it/#

 

ETIIKKA tarkoittaa käsityksiä oikeasta ja väärästä ja näitä asioita tutkivaa tiedettä.

 

 
 

Puhumme eettisestä tai moraalisesta ihmisestä. Tällä tarkoitamme ihmistä, joka toimii omien ARVOJENSA mukaisesti. MORAALI-sanalla voidaan ilmaista sama asia. Moraaliin kuuluu myös EMPATIA eli myötäelämisen kyky. Tämä vaatii kykyä asettua toisen ihmisen asemaan.

Arvot ovat hyvinä ja ihanteellisina pidettyjä asioita, jotka ohjaavat ihmisten käyttäytymistä tilanteessa, jossa pitää tehdä arvovalintoja.Silloin omien arvojen tiedostaminen on tarpeen. OMATUNTO on kiinteästi sidoksissa arvoihin. Kun "omatunto kolkuttaa", olet toiminut omien arvojesi vastaisesti.

Arvot värittävät NORMEJA. Ne ovat käskyjä , lakeja tai kieltoja. Normit eivät voi koskaan olla ristiriidassa arvojen kanssa. Ne ovat kuin elämän pelisääntöjä. Jokaisessa suuressa ja pienessä yhteisössä on omia normeja, joita jäsenten oletetaan noudattavan asioiden sujumiseksi. Normin rikkojaa odottaa SANKTIO eli seuraamus

VÄLINEARVOLLA tarkoitetaan arvoa, jolla itsessään ei ole merkitystä, mutta sen kautta voidaan saavuttaa itsessään arvokasta eli ITSEISARVO. Raha on tyypillinen esimerkki välinearvosta.

Kun toinen ihminen asettuu omine arvoineen toisen yläpuolelle , paheksuu ja haluaa muuttaa toisen arvoja, kutsutaan tätä MORALISMIKSI. Moraalin väärinkäyttöä on myös KAKSINAISMORAALI. Tällä tarkoitetaan esim. tilannetta, jossa ihminen tunnustautuu joidenkin arvojen kannattajaksi, mutta ei itse käyttäydy niiden mukaisesti.

Tavallisesti ihmiset omaksuvat arvonsa omalta perheeltään ja koko siitä ympäristöstä, jossa he elävät.

 
         
      Arvot pohjautuvat ihmisen omaksumaan MAAILMANKATSOMUKSEEN (elämänkatsomus). Tavallisimpia maailmankatsomuksia ovat: uskonnollinen, poliittinen, humanistinen tai tieteellinen.  
         
     

Vain ihminen pohtii oikeaa ja väärää käyttäytymistä.  Tätä pidetäänkin yhtenä tärkeimmistä asioista, joka erottaa ihmisen eläimestä. Eläimellä ei ole moraalia. Eläin ei pohdi tekojensa eettistä pohjaa eikä seurauksia.