KRISTILLISEN ETIIKAN KULMAKIVET

 

KUVIA USKONTOON

ETIIKKA

 

   

 

Kristillinen etiikka perustuu Raamattuun ja siihen sidottuun omaantuntoon.

Keskeiset kulmakivet ovat:

 

1. 10 käskyä

 

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.
3. Pyhitä lepopäivä.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5. Älä tapa.
6. Älä tee aviorikosta.
7. Älä varasta.
8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.

 

2. Rakkauden kaksoiskäsky

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

 

3. Etiikan kultainen sääntö

"Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille"

 

4.Vuorisaarna
3. "Autuaita ovat hengessään köyhät,
sillä heidän on taivasten valtakunta.
4. Autuaita murheelliset:
he saavat lohdutuksen.
5. Autuaita kärsivälliset:
he perivät maan.
6. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja
jano:
heidät ravitaan.
7 .Autuaita ne, jotka toisia armahtavat:
heidät armahdetaan.
8. Autuaita puhdassydämiset:
he saavat nähdä Jumalan.
9. Autuaita rauhantekijät:
he saavat Jumalan lapsen nimen.
10. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.