KUVIA

USKONTOON

KIRKKOJEN MAAILMA

Reformaation tausta graaffisena esityksenä

 

 

 

REFORMAATION TAUSTA

 

 

KATOLISEN KIRKON ARVOVALLAN  ROMAHTAMINEN

Kirkon arvovalta ihmisten silmissä oli laskenut huomattavasti 1300-ja 1400-lukujen aikana. Tähän olivat syynä myös  jo aiemmat tapahtumat:

 

Epäonnistuneet ristiretket  

 Idän ja lännen kirkkojen ero 1054     

"suuri skisma" 1378-1417 

Paavien "Baabelin vankeus" 1309-1377

Paavin maallisen vallan tavoittelu,

Korruptio, vallan väärinkäyttö

 

 

Aneet.

 

 

 

Katolinen kirkko oli tukahduttanut aikaisemmat kirkon uudistamisvaatimukset, joita olivat esittäneet esim. Jon Wycliff Englannissa 1300- puolivälissä ja Jan Hus Böömissä 1300- luvun lopussa.

 

 

MAAILMANKUVAN AVARTUMINEN

Maailmankuvan avartuminen, johti ajattelevan ihmisen pois uskosta kirkon kaikkitietävyyteen.

 Suuria maailmankuvan avartajia olivat  :

Kolumbus, joka löysi Amerikan, 

 

 

Gutenbergin keksimä uudistus kirjapainotekniikkaan: irtokirjasinten käyttö, nopeutti  ja  halvensi kirjojen hintaa ja toi tiedon huomattavasti suuremman ihmisjoukon keskuuteen kuin aikaisemmin oli ollut mahdollista.

Nyt uudet aatteet pystyivät leviämään entistä nopeammin.

 

 

 

1512 Nikolaus Kopernikus esitti heliosentrisen maailmankuvan, joka poikkesi katolisen kirkon hyväksymästä maakeskeisestä maailmankuvasta siinä, ettei maa ollutkaan kaiken keskus vaan aurinko, jota tähdet ja planeetat, maa mukaan lukien, kiersivät.

 

 

Kuvalähde: Wikimedia Commons

 

 

RENESSANSSI JA HUMANISMI

 Renessanssi on aatevirtaus ja taidesuunta, joka alkoi Italiasta 1400-luvulla. Renessanssi tarkoittaa uudelleen syntymistä. Se halusi synnyttää uudelleen antiikin ja ottaa sen sivistyksestä ihanteensa taiteeseen ja  ihmiskäsitykseen.

Humanistinen ihmiskäsitys piti ihmistä, yksilöä ,kaiken mittana. Tästä oli vähitellen seurauksena paavin johtaman yhtenäiskulttuurin hajoaminen. Ihmiset kyseenalaistivat  kirkon yhteisöllisen pelastuskäsityksen ja alkoivat yksilökeskeisesti etsiä pelastustaan. Tästä syystä humanistit pitivät tarpeellisena Raamatun kääntämistä kansankielelle.