___________________________

KUVIA USKONTOON
___________________________

REFORMOITU KIRKO
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ULRICH ZWINGLI 1484-1531

Hän syntyi Wilthausissa , nykyisessä Sveitsissä, St Gallenin kantonissa. Hän opiskeli teologiaa Wienissä  ja Baselissa . Hänet vihittiin papiksi 1506 ja vuodesta 1519 hänen päätoimialueekseen tuli Zürich.

Vuodesta 1516 hän oli kirjeenvaihdossa Lutherin ystävän Erasmus Rotterdamilaisen kanssa. Hän oli erittäin hyvin perehtynyt Lutherin kirjoituksiin.

Zwinglin käsityksen mukaan ihmisen koko elämän tuli olla jumalanpalvelusta.

Hän alkoi vaatia uudistuksia kirkossa kuten esim. evankelista ehtoollisenviettoa, kuvien poistamista kirkoista ja kirkon vastuuta köyhäinhoidosta. Kaikki kaupungin bordellit tuli myös sulkea. Zwinglin uskonpuhdistus asetti siis vaatimuksia uskonnolliselle ja yhteiskunnalliselle uudistumiselle.

Hänen uskonpuhdistuksensa oli luonteeltaan kansallinen ja johti Sveitsin protestanttiset ja katoliset kantonit uskonsotaan, jossa Zwingli itse ja 400 muuta hänen kannattajaansa kuolivat.

Suurin ero opillisesti Lutheriin nähden oli käsitys ehtoollisesta.  Ehtoollisoppia yritettiin sovitella vielä Marburgissa  järjestetyssä uskontokeskustelussa. Yritys jäi tuloksettomaksi. Zwinglille ehtoollinen oli tunnustautumisen ja velvollisuuden merkki, symboli.