KUVIA USKONTOON

KIRKKOJEN MAAILMA

 

LINKKEJÄ

Video: Apostolinen uskontunnustus

 

 

Esitys-versio

 

KIRKKOJEN YHTEISIÄ PIIRTEITÄ

 

 

 

 

 

JUMALA

Usko kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen

 

   
     
 

 

USKONTUNNUSTUKSET

 

Apostolinen , Nikean ja Athanasioksen uskontunnustukset, jotka syntyivät jo jakautumattoman kirkon aikana.

 

     
 

RAAMATTU

Pyhä kirja

Kaikkien kirkkokuntien uskon pohjana, mutta  eri kirkkokunnat voivat tulkita sitä omalla tavallaan.

   

 

     
 

SAKRAMENTIT

Sakramenttien lukumäärä voi vaihdella, mutta kaikissa kirkoissa on kuitenkin käytössä

kaste ja ehtoollinen

 

 

 

   

 

  JUMALANPALVELUS
 

 

  Eri kirkkokuntien jumalanpalvelukset  eroavat toisistaan hyvin paljon, mutta lähtökohtana on ollut Jeesuksen opetuslastensa kanssa viettämä ehtoollinen. Vanhasta juutalaisesta synagogajumalanpalveluksesta siirtyi myös vaikutteita. Tavalliseen jumalanpalvelukseen kuuluu yleensä: rukouksia, synnintunnustus, uskontunnustus ja Raamatun tekstien lukemista
     

 

 

RUKOUS

Kristityt voivat rukoilla yksityisesti tai yhteisöllisesti kirkoissa ja erilaisissa tilaisuuksissa.

 

   
   

Kuva Wikimedia Commons public domain lisenssi

   
     

  SYMBOLIT
  Eri kirkkokunnat ovat historiansa aikana suhtautuneet kirkkotaiteeseen joskus hyvinkin kielteisesti, mutta silloinkin muutamat symbolit ovat olleet sallittuja. Kaikkein tunnetuin yhteinen symboli on risti. Kun risti kuvataan tyhjänä, se korostaa ylösnoussutta Kristusta.  Krusifiksinä se  korostaa Kristuksen kärsimyksiä.