LINKKEJÄ

Keskustelu Koraanista 1

Keskustelu Koraanista 2

Keskustelu Koraanista 3

 

KORAANI SUOMEKSI

 

 

Koraanin resitointia istanbulilaisessa moskeijassa

Koraaninlukuteline, joka ulottuu lukijan sydämen kohdalle.

 

 

PYHÄ KIRJA

Koraani- sana tulee arabian sanasta qur Žan, mikä merkitsee lukemista. Islamin mukaan alkuperäinen Koraani on Allahin luona taivaassa. Muhammadin enkeli Gabrielin välityksellä vastaanottama Koraani on tämän taivaallisen Koraanin kopio ja siksi se sisältää Jumalan ikuisen ja  erehtymättömän totuuden.  Vain arabiankieliset Koraanit ovat aitoja, käännökset vain tulkintaa.

Nykyään suuri osa muslimeista ei osaa arabiaa. Tästä syystä Koraaneihin painetaan arabiankielisen tekstin viereen kansankielinen käännös, johon muslimi suhtautuu tulkintana.

Kirjoittiko Muhammad itse mitään muistiin ilmestyksistään? Osasiko profeetta kirjoittaa? Tutkijat pitävät mahdollisena, että jo Mekan kaudella ilmestyksiä on kirjoitettu muistiin, mutta Medinan kaudella Muhammadilla oli varmasti jo sihteereitä, jotka tallensivat ilmestykset kirjalliseen muotoon. Länsimaisten tutkijoiden mukaa Koraanin tekstit saatiin koottua yhteen noin 100 vuotta Muhammadin kuoleman jälkeen, toiset ajoittavat kokoelman jo 30-40 vuotta Muhammadin kuoleman jälkeiseen aikaan.

Profeetasta käytetään Koraanissa nimitystä "ummi", jonka on käsitetty tarkoittavan"kansaan kuuluvaa, joka ei ole lukenut pyhiä kirjoituksia", joka on vastakohta juutalaisille kirjanoppineille. Islamilainen perinne haluaa kuitenkin pitää Muhammadia lukutaidottomana ja korostaa sillä Koraanin jäljittelemättömyyttä. (Hämeen-Anttila: Johdatus Koraaniin s.77-78)

 

Käyttö ja merkitys

Kun muslimi ottaa Koraanin käteensä, hän kumartuu suutelemaan sitä ja alkaa vasta sitten lukemisen.

Koraania luetaan resitoimalla  moskeijoissa, avioliittoa solmittaessa , hautajaistilaisuuksissa ja yksityisessä hartaudenharjoituksessa. Oikeudessa vala vannotaan käsi Koraanin päällä, koska se  on muslimien moraalin  ja yhteiskunnallisen elämäntavan perusta. Se rakentaa jokaisen muslimin identiteettiä ja luo yhteyden kaikkien muslimien välille ympäri maailmaa.

Koraanissa määritellään , miten muslimin tulee suhtautua muihin uskontoihin: Juutalaiset ja kristityt ovat erikoisasemassa, sillä he ovat  myös "Kirjan kansoja", he ovat dhimmejä, suojeltuja.

 Koraanin katsotaan tuovan jo pelkästään esineenä onnea kotiin. Kotona pölyttynyt Koraani tuo häpeää .Koraanin lauseet amuleteissa heiluvat autoissa tuomassa matkalaisille turvaa.

 

Turkkilainen 1600-luvun käsin kopioitu Koraani

 

 

RAKENNE  JA TYYLI

Koraani on jaettu 114 suuraan eli lukuun, jotka puolestaan jakautuvat jakeisiin. Suurat on järjestetty pituusjärjestykseen. Poikkeuksena ensimmäinen suura, joka on rukous. Pisimmät suurat ovat ensimmäisenä (Medinan kaudelta) (2. suurassa on 286 jaetta ja viimeisissä suurissa 2-5 jaetta (Mekan kaudelta).

Koraani voidaan jakaa myös 30 osaan, joista muslimien mukaan jokainen annettiin profeetalle  kolmenakymmenenä ramadanin yönä. Tästä syystä muslimit lukevat  edelleenkin Koraanin läpi ramadanin aikana.

Koraanin teksti on riimiproosaa, jossa on loppusointu. Tällainen muoto auttoi uskovioa painamaan sitä mieleensä. Monet muslimit osaavatkin Koraanin suuria ulkoa, jotkut jopa koko Koraanin (hafizit)

SISÄLTÖ

On vai yksi Jumala Allah

Ihmisellä on moraalinen vastuu

Sosiaalinen oikeudenmukaisuuden vaatimus.

Ihminen on kuolemansa jälkeen vastuussa teoistaan suoraan Jumalalle.

(Vertaa:heimoyhteiskunnassa ihminen oli vastuussa teoistaan  perheelleen, klaanilleen ja heimolleen)