PDF-versio

TEHTÄVIÄ   

Mitä uskonto on- työkirjatehtävät

Viisi suurta maailmanuskontoa

Järjestä neljä maailmanuskontoa  suuruus- ja aikajärjestykseenj (Kahoot Jumble)

Tunnista hahmoista uskonto

 

LINKKEJÄ

Kartta uskontojen kehityksestä

Uskomattoman tarkka maailmanuskontojen kartta

 

 

 

 

USKONNOT

MITÄ USKONTO ON ?

 

 

KANNATTAJAMÄÄRÄT

Kristinusko                                   2050 milj. (33%)

Islam                                           1200 milj. (20%)

Hindulaisuus                                 850 milj. (14%)

Buddhalaisuus                            360 milj. (5%)


        
    Kiinan uskonnot                             350 milj. (5%)


Varhaiskantaiset uskonnot                      300 milj. (1,5%)

Uususkonnot                                             100 milj. 

Shintolaisuus                                 80 milj. (1,5%)


            
  Juutalaisuus                                14 milj. (o,25%)

 

Muut uskonnot                                            200 milj

MAAILMANUSKONTOJEN LEVINNEISYYS

TAPOJA LUOKITELLA USKONTOJA

A. Levinneisyys

1. Universaalit uskonnot ovat maailmanlaajuisia  kuten esimerkiksi kristinusko ja islam

2.Etniset uskonnot  ovat uskontoja, joiden jäseneksi synnytään. Ne ovat  sidoksissa johonkin kansaan tai heimoon ja antavat jäsenilleen sekä kansallisen  että uskonnollisen identiteetin. Esimerkiksi juutalaisuus .

B. Pyhät kirjat

1. Kirjauskonnot ovat uskontoja, joilla on oma pyhä kirja, joka sisältää uskonnon perusopit ja määrää oikean käyttäytymisen mallin. Kaikilla suurilla maailmanuskonnoilla on oma pyhä kirja.

2. Varhaiskantaiset uskonnot ovat uskontoja, joilta puuttuu pyhä kirja. Ne ovat olleet tyypillisiä heimoyhteisöissä, joissa ei ole ollut luku- ja kirjoitustaitoa. Tyypillinen esimerkki on muinaissuomalaisten uskonto, jossa tieto välitettiin suullisena perimätietona seuraavalle sukupolvelle.

C. Jumalakäsitys

1. Polyteistiset uskonnot ovat uskontoja, joissa esiintyy monia jumalia. Jumalat saattavat muodostaa jumalperheitä. Tällaisia uskontoja ovat monet kaukoidän uskonnot kuten esim. hindulaisuus.

2.Monoteistiset uskonnot ovat uskontoja, joissa uskotaan vain yhteen jumalaan. Kaikki "Abrahamin perilliset" eli juutalaisuus, kristinusko ja islam ovat tällaisia uskontoja.

3. Panteistiset uskonnot ovat uskontoja, joissa ajatellaan jumaluuden olevan kaikkialla maailmassa, esimerkiksi shintolaisuus.

4. Ateistiset uskonnot eivät tunnusta minkään jumalan olemassaoloa. Alkuperäinen buddhalaisuus esimerkiksi.

 

MUUTAMIA MÄÄRITELMIÄ

Facta-tietosanakirja:

"Yleismaailmallinenilmiö, jolle on tunnusomaista

usko yliluonnolliseen ja siihen liittyvä käyttäytyminen ja pyhyyden kokemus."

Otavan iso tietosanakirja:

"Ihmisen käytännöllinensuhde yli-inhimilliseen jumalalliseen valtaan

tai valtoihin, jotka hänenmielestään viime kädessä valvovat

hänen tavoitteitaan ja kohtaloaan."

E.A.Hoebel:

""Uskonto on uskoa yliluonnolliseen."

J.B.Pratt:

"Uskonto on yksilöidenja ryhmien vakava sosiaalinen suhtautuminen

siihen voimaan tai niihinvoimiin, joiden he katsovat viime kädessä

säätelevän pyrkimyksiään ja kohtaloitaan."

Uskonto on ihmislajille luonteenomainen merkki

. Ihmisillä on aina historiansa aikana ollut uskonto. Ihminen on

halunnut sitoutua,

johonkin itseään suurempaan olentoon tai voimaan ja kohdata

tämänyliluonnollisen

olemassaolon elämässään. Tähän sitoutumiseen liittyy

vastavuoroisuus. Minä palvelen sinua,

sinä täytät toiveitani ja tarpeitani.

Sitoutuessaan jumalaan/ jumaliin ihminen on myös voinuttietää,

mikä on oikein ja väärin,

sillä yliluonnollinen on ilmaissut tahtonsa.Ihmisyhteisössä eläminen

on helpottunut,

kun  yhteisöllä on ollut samat käsitykset oikeasta ja väärästä. 

Tämän tietonsa oikeasta ja väärästä ihmiset ovat siirtäneet suullisest

i ja myöhemmin kirjallisesti

seuraavalle sukupolvelle. Pyhät kirjat ovat syntyneet.


Uskonto vastaa myös kysymyksiin, joita aina ,ajasta ja paikasta

huolimatta, ihmiset ovat kysyneet.Miten maailma on syntynyt?

Kuka minä olen?

Mitä olen ollut ennen syntymääni? Mitä minulle tapahtuu kuoleman

jälkeen?

Mikä on elämäni tarkoitus? Miksiminulla on vastoinkäymisiä,

kärsimyksiä,

jota en ole itse aiheuttanut itselleni? Edelleenkin 2000-luvun ihminen

kysyy

näitä kysymyksiä ja etsii niihin vastauksia.

Puhumme perimmäisistä kysymyksistä ja totuudenetsijöistä.

Nykyihminen etsii vastauksia useista uskonnoista.

Vieraisiin uskontoihin tutustuminen auttaa myös ymmärtämään omaauskontoa .

Nämä sivut kertovat eri uskontojen antamista vastauksista.


Uskontojenvaikutuksesta maailmassa on saatu aikaan paljon hyvää:

Epäitsekästä toimintaa toisten hyväksi, maailman vaikuttavimpia taideteoksia,

musiikkia, kirjallisuutta, rakennustaiteen aarteita.

Silloin, kun hallitsijat ovat ottaneet uskonnon käyttöaseekseen,

ovat ihmiset venyneet hirvittäviin tekoihin toisiaan kohtaan. 

Niinristiriitaista, mutta niin valitettavan totta:

Uskonto on erittäin käyttökelpoinen väline vihan lietsomiseen eri tavoin uskovien keskuuteen.

On tärkeää tuntea eri uskontoja, sillä ne kertovat ihmisten pyhinä pitämistä asioista.

Harva asia saa aikaan niin paljon pahaa kuin toisen ihmisen pyhinä pitämien asioiden loukkaaminen.

Uskonto on osa ihmisen minuutta.Uskontojen olemuksen varjopuolia on niiden pyrkimys

eristäytyä ja erottua toisistaan. Aivan uutena piirteenäajassamme

on alkanut uskontojen vuoropuhelu.