top of page

VANHAN TESTAMENTIN SYNTY

KUVAT: EMMA KIISKI

Suullisenperimätiedon aikaa noin 1500 eKr.

Suullista perimätietoa kootaan kirjalliseen muotoon noin 1000 eKr.

Kirjojen kokoaminen noin 500 eKr.

Kirjoitusmateriaalina papyrus

Kirjakokoelma on valmis

noin 170 eKr.

Kartta Woodrow,Sanders: Raamatun henkilöitä 1987

Vanha testamentti syntyi laajassa Lähi-idän kulttuuripiirissä. Kaikki  tähän kulttuuripiiriin kuuluneet kansat ovat jättäneet siihen jälkensä. "Hedelmällisen puolikuun" kauppatiet kulkivat Syyria-Palestiinan kautta. Vanhassa testamentissa vaikutukset näkyvät uskonnollisessa ajattelussa, suhtautumisessa politiikkaan ,kirjallisen sivistyksen muodoissa ja lajeissa, myyttiperinteessä. Vanhan testamentin nuorimmissa kirjoissa näkyy hellenistisen kulttuurin, joka oli levinnyt Aleksanteri Suuren sotaretkien mukana, vaikutusta. Juutalaisia asui tämän kulttuurin piirissä 500-luvulla eKr. pakkosiirtolaisuuden aikana Egyptissä ja Babyloniassa.

bottom of page