top of page
JALO IHMINEN LUONTEENKEHITYKSEN 
                                  JA 
MORAALISTEN HYVEIDEN ARVOSTAMISEN TULOKSENA

Kiinalainen kirjoitusmerkki JEN

Kungfutselaisuuden tapasäädöksillä ja hyveillä on ollut vaikutusta pitkään . Jokaisen nykyäänkin näiden kulttuurien piirissä matkustavan on hyvä tuntea sen keskeiset ajatukset.

Pu-Ji Kiinan viimeinen keisari   ja Mao Zedong entinen Kiinan kansantasavallan presidentti

Kommunistien otettua vallan Kiinassa  viimeiseltä Quing-dynastian keisarilta 1911 kungfutselaisuus joutui vaikeuksiin. Tähän asti se oli ollut koko koulutusjärjestelmän pohja ja keisareiden virallinen uskonto. Kommunistit tuomitsivat sen taantumukselliseksi ja yhteiskunnan kehitystä hidastavaksi. Nykyään se on taas kokenut uuden nousun myös vallanpitäjien silmissä. (Kuva oikealla on otettu 2015 Qufussa Kungfutsen kotikartanon matkamuistomyymälässä)

 

Kungfutselainen ajatusihmisen päämäärästäon hyvin maallisella tasolla:ihmisten keskinäiset sosiaaliset suhteet ovat tärkeämpiä kuin pelastusajatukset kuoleman jälkeen." Mehän emme tunne vielä edes elämääkään. Kuinka silloin tietäisimme mitään kuolemasta?" Joistakin kungfutselaisista teksteistä voidaan todeta Kungfutsen uskoneen vain aatelisten kuolemanjälkeiseen elämään, jos heidän perillisensä huolehtivat esivanhempiensa palvontarituaaleista.

Kungfutsen tarkoituksena oli palauttaa rauha ja järjestys yhteiskuntaan, saada pienet ruhtinaskunnat taas yhden voimakkaan keisarin alaisuuteen. (Tämä tapahtui vasta Kungfutsen kuoltua) Kaikkien ihmisten, keisarista  tavalliseen kansalaiseen, tuli oppia ja tietää, millaisista asioista yhteiskunnassa heidän odotettiin pitävän huolta ja vastaavan omista toimistaan.

Kaksi keskeistä käsitettä : LI ja JEN kuvaavat kungfutselaisuuden tapoja ja hyveitä.

LI merkitsee hyviä tapoja, kohteliaisuutta, järjestystä, seremoniaa, tapasäädöksiä ja kunnioitusta. Kungfutse itse kuvaa Litä: " Ilman litä emme tiedä, miten palvoa oikein kaikkeuden henkiä tai miten määritellä oikein kuninkaan ja ministerin, hallitsijan ja alamaisten sekä vanhempien ja nuorten asema tai miten määritellä moraaliset suhteet sukupuolten välillä, vanhempien ja lasten välillä ja veljien välillä tai, miten erottaa perheessä vallitsevien suhteiden eri asteet. Siksi li on jalolle miehelle niin tärkeä." Kun ihmiset elävät tällä tavalla ,niin kaikki sujuu hyvin perheissä ja koko valtiossa. Tällöin noudatetaan myösTAON tietä,joka on vanha kiinalainen oppi kosmisesta sopusoinnusta. Kungfutse näki taon maailman jumalallisena lakina. Hyvien, oikeiden hyveiden seuraaminen edistää kosmista tasapainoa ja sopusointua.

Jenillä tarkoitetaan ihmisrakkautta ja ihmisystävällisyyttä. Jokaisen tuli kehittää omaa luonnettaan näiden ihanteiden mukaiseksi kaikissa ihmissuhteissaan. Kungfutsen keskeinen ohje oli:" Älä tee toiselle sitä, mitä et toivo itsellesi ." Tästä oli myös seurauksena hyvä yhteiskunta. Ihmisen tuli saada opetusta ja tietoa, jotta hän voisi jalostua itse ja auttaa yhteiskuntaa tulemaan paremmaksi. "Jokaisen tulee pyrkiä vaatimattomuuteen. Jokaisen tulee olla ystävällinen, uskollinen, maltillinen, luotettava ja rehellinen. Miestä, joka kehitti itseään kohti tällaisia ihanteita, kutsuttiinjunziksi,herrasmieheksi. Junzin tuli etsiä ystäviä niistä, jotka olivat yhtä jaloja kuin hän itse."

              

Alemman on kunnioitettava  ylempäänsä ja ylemmän velvollisuus on huolenpito alemmastaan.

Isän huomaavaisuus

Vanhemman veljen lempeys

Miehen oikeamielisyys

Vanhempien inhimillinen hienotunteisuus

Hallitsijan hyväntahtoisuus

pojan kunnioitus vanhempiaan kohtaan

 

nuoremman nöyryys ja kunnioitus

 

vaimon tottelevaisuus

 

nuorten kunnioittavuus

 

ministerien ja alamaisten uskollisuus

bottom of page