top of page

Shinto-pyhäkkö on paikka, minne tullaan kohtaamaan kameja =jumalia,henkiä. Nykyään Japanissa lasketaan olevan yli  100 000 pyhäkköä. Pyhäkköjen koko vaihtelee suuresti. On todella pieniä kadunvarsipyhäkköjä, jotka käsittävät vain pyhäkön sisimmän osan hondenin, missä on alttari. Näille vastapainona on suuria temppelialueita, joissa on useita rakennuksia.

Shinto-pyhäköt puretaan joka 20 vuoden kuluttua ja rakennetaan uudelleen. Tapa johtuu shintolaisista puhtaussäädöksistä. Vanhaa ja jo aikansa palvellutta puista pyhäkköä ei voida pitää enää rituaalisesti puhtaana.

Japanissa matkaileva voi joutua hämilleen, kun hän kuvittelee tulevansa shintolaiseen pyhäkköön  mutta löytääkin pyhäköstä paljon  buddhalaisia elementtejä. Shinto-pyhäkön tunnistaa kuitenkin aina torii-portista pyhäkköalueelle tultaessa. Kun portti on alitettu ,on siirrytty maallisesta pyhään , profaanista sakraaliin maailmaan, jolloin tulijalta edellytetään myös siihen kuuluvaa hillittyä käytöstä ja pukeutumista.

       ISEN pyhäkköjä

Pyhäkkö on suosittu avioliiton solmimispaikkana. Katosta riippuva shimenawa painaa 1500 kiloa

Jos tärkeysjärjestystä tarkastellaan pyhäkköarkkitehtuurin kannalta, ovat Japanin tärkeimmät pyhäköt:Pyhäköille on etsitty arvojärjestystä vuodesta 965 lähtien. 1800-luvun lopulla eräs englantilais-irlantilainen Japaniin juurtunut henkilö esitteli kirjassaan 10 Japanin tärkeintä shinto-pyhäkköä:ISE,IZUMO, HACHIMAN (Kiotossa) TEMMANGU (Hakatassa sijaitseva), INARI (Kiotossa) KASUGA ( Narassa) ATAGO (Kiotossa), KOMBIRA (Sanukissa,) SUITENGU (Tokiossa) ja SUWA (ShiIZUMON pyhäkkö

 Sumiyoshi pyhäkkö rakennettiin 200-luvulla ensimmäisen kerran. Sitä arvostetaan erityisesti siksi, ettei siinä näy vielä Aasian mantereelta tulleita vaikutuksia. Tätä rakennustyyliä kutsutaan Sumiyoshi-zukuri-nimellä.
Eräs hauska yksityiskohta paljastaa temppeliin menijälle, onko temppelin jumala miespuolinen vai naispuolinen. Pyhäkön katon päädystä nousevat parrut ovat yläosasta vinot, jos pyhäkkö on omistettu miespuoliselle jumalalle ja tasaiset, jos jumala on naispuolinen.


Pyhäköt jaettiin kahteen pääryhmään: Kansha eli valtion pyhäköt ja shosha eli sekalaiset pyhäköt. Kummallakin ryhmällä on lukuisia alamuotojaKautta aikojen pyhäkköjä on rakennettu Japanissa kahta asiaa varten: Tavalliselle kansalle sen jokapäiväisiin tarpeisiin ja eri klaanien suojelusjumalien kunnioittamiseksi.


 

bottom of page