top of page

Farisealaisten uskonnollinen puolue oli syntynyt  Hasmonidien hallitsijasuvun aikana. Fariseukset eli farisealaiset pelkäsivät tämän hallitsijasuvun myötämielistä suhtautumista hellenistiseen kulttuuriin. Tämän juutalaisen "kansaherätysliikkeen" heprealaisperäinen nimi viittaakin "separatistiin", erottautujaan.  Vain he olivat mielestään oikeita juutalaisia. Heidän joukkoonsa kuului paljon tavallisia kansalaisia,toisin kuin saddukeusten piiriin. He uskoivat  ruumiin ylösnousemukseen ja elämän pyhyyteen, erotuksena  papien näkemyksiin.

Vasta 70 jKr. heistä kehittyi voimakas juutalaisyhteisö, jonka keskeisiä toimintapaikkoja olivat synagogat. Tällöin saddukeukset olivat menettäneet jo valtansa.

Heidän vapaamieliset  tulkintansa kirjoitetusta laista, Toorasta, synnyttivät uusia lakeja, joista tuli ensin suusanallinen kokoelma ja myöhemmin kirjallinen versio Talmud.

 

Kuuluisin fariseus lenee apostoli Paavali ennen kääntymistään kristityksi. Myös hän meni lähetysmatkoillaan ensin saarnaamaan synagogaan.

Kuvassa :Apostoli Paavali saapui VeriaanTessalonikin selkkausten jälkeen Silaksen  ja Timoteuksen kanssa. Synagoga, missä he puhuivat, on edelleen Verian vanhassa juutalaiskorttelissa pienen joen varressa.

 

bottom of page