top of page
Uuden testamentin 

pääsisällön muodostaa: Jeesuksen elämä, opetukset ja kristillisen kirkon syntyminen ja levittäytyminen Rooman valtakunnassa. 

Pääsanoma on Jumalan ja kaikkien ihmisten välinen liitto

.

Yhteensä 27 kirjaa     Alkukielenä kreikka   Syntyaika  vuosina noin 50-150 jKr.                           

 

Evankeliumit

 

Matteus

Markus

Luukas 

 Johannes

Historiakirja

 

Apostolien teot

Kirjeet

Kirje roomalaisille

Ensimmäinen kirje korinttilaisille

Toinen kirje korinttilaisille

Kirje galatalaisille

Kirje efesolaisille

Kirje filippiläisille

Kirje kolossalaisille

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille

Toinen kirje tessalonikalaisille

Ensimmäinen kirje Timoteukselle

Toinen kirje Timoteukselle

Kirje Titukselle

Kirje Filemonille

Kirje heprealaisille

Jaakobin kirje

Ensimmäinen Pietarin kirje

Toinen Pietarin kirje

Ensimmäinen Johanneksen kirje

Toinen Johanneksen kirje

Kolmas Johanneksen kirje

Juudaksen kirje

 

Profeettakirja

 

Johanneksen ilmestys

Uuden testamentin kaanon (hyväksyttyjen kirjojen kokoelma)

 Kaanoniin hyväksytyt kirjat esim. evankeliumit pohjautuivat Jeesuksesta kertovaan perimätietoon, jota vähitellen alettiin noin 30-60 vuoden aikana tallentaa ja samalla muovata. Paavalin kirjoittamat kirjeet olivat alkuseurakunnalle tärkeitä jo hyvin varhaisessa vaiheessa.Ne pitivät pintansa usean vuosisadan ajan ja muodostivat evankeliumeiden kanssa kaanonin rungon.

 

Lopullinen kaanon muotoutui 400- lukuun mennessä. Tällöin sovittiin neljä kriteeriä kaanoniin hyväksymiselle:

1. Kirjoituksen tuli olla apostolista alkuperää eli apostolin tai hänen oppilaansa kirjoittama.

2. Tekstin tuli olla tunnettu ja käytössä ollut koko kristikunnan alueella.

3. Teksti ei saanut sisältää harhaoppeja.

4. Kaanoniin pääsi parhaiten kirjallisuus, joka voitiin liittää johonkin kaikkien tuntemaan kristilliseen keskukseen kuten Efeso tai Rooma.

Kieli

Hellenistisen maailman kieli oli kreikka. Uuden testamentin kieli on tuon ajan yleiskieltä koine kreikkaa.

Käsikirjoitukset

Ainottakaan alkuperäistä Uuden testamentin tekstiä ei ole säilynyt meidän ajallemme. Tekstit ( noin 5000 käsin kopioitua katkelmaa Uudesta testamentista )ovat siis kopioiden kopioita. Varhaisimmat koko Uuden testamentin tekstit ovat neljänneltä ja viidenneltä vuosisadalta ja sisältyvät seuraaviin koko Raamatun käsittäviin kreikankielisiin teoksiin:

Codex Vaticanus

Codex Sinaiticus

Codex Alexandrinus

Codex Sinaiticuksen sivu.. Wikimedia Commons-lisenssi

Kuva : Kirsti Suonsyrjä: Pyhän Katariinan luostari Siinailla, mistä Codex Sinaiticus (kirjoitettu 300-400 jKr) löytyi ja pääsi 1800-luvun puolivälissä tutkimuksen kohteeksi.

bottom of page