top of page

 PROTESTANTTISET KIRKOT

Kaaviokuva esittää, mistä  kirkkokunnista kukin protestanttinen kirkko on lähtöisin. Jokaisella kirkolla on oma syntyhistoriansa ja erityispiirteensä. Nimensä mukaisesti ne protestoivat.  ja protestin kohteena oli paavin asema ja roomalaiskatolisen kirkon pelastuskäsitys.

Uuden pelastusnäkemyksen mukaisesti jokainen on itse vastuussa teoistaan Jumalalle Pelastusvarmuudesta tuli tavoiteltu henkilökohtainen kokemus. Jokaisen tuli  itse osata lukea Raamattua. Tämä johti monissa maissa Raamatun kääntämiseen kansan omalle kielelle ja lukutaidon opettamiseen .Samoin jumalanpalvelukset muuttuivat kansankielisiksi, jolloin saarna sai suuremman merkityksen kuin aikaisemmin.

Monissa maissa , varsinkin Pohjois-Euroopassa muodostettiin kansallisia valtiokirkkojärjestelmiä.

Luostarit lakkautettiin ja papit saivat mennä naimisiin.

Maallikkojen osallistumista seurakunnan vastuullisiin tehtäviin tuettiin. Monia maallikkoliikkeitä esim Suomen kirkon herätysliikkeet syntyivät kirkon sisälle.

bottom of page