top of page

ORTODOKSINEN KIRKKO    KATOLINEN KIRKKO    KIRKON ERO 1054    PROTESTANTTISET KIRKOT    LUTERILAINEN LIRKKO    REFORMOIDUT KIRKOT    ANGLIKAANINEN KIRKKO    MUITA PROTESTANTTISIA YHTEISÖJÄ                                                                                            
 SUOMEN KIRKON HISTORIAA

HELLUNTAILAISET

Helluntaiseurakunta on syntynyt Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa, mutta sen juuret ovat 1800-luvun  pyhitysliikkeissä. Monet kannattajat tulivat metodistien ja baptistien piireistä.

OPILLISIA PIIRTEITÄ

Oppi perustuu Raamattuun, jota pidetään uskon ylimpänä auktoriteettinä. Protestanttisten kirkkojen tapaan uskotaan, että ihminen pelastuu Jumalan armosta.

Liikkeelle on ominaista alkuseurakunnan esimerkin seuraaminen. Nimikin viittaa ensimmäisen helluntain tapahtumiin, jolloin  seurakunta sai Pyhä Hengen.

 

Liikkeeseen liitytään aikuiskasteen kautta ( joka edellyttää tietoista uskoa Jeesukseen), suoritetaan upottamalla. Seurakunnan piirissä on myös arvostettu "henkikastetta", jona pidetään armolahjojen saamista, kuten kielilläpuhumista, ja parantamista. "Henkikasteen" odotetaan tapahtuvan vesikasteen jälkeen.

Ehtoollinen on sakramentti. Ehtoolliseen osallistuminen edellyttää  uudestisyntymisen kokemusta ja upotuskastetta. Ehtoollinen ei ole armon väline, se on vertauskuvallinen pyhä toimitus, jolla osoitetaan uskollisuutta Jumalalle.

Tampereen Helluntaiseurakunta

TOIMiNTA

Sunnuntaisin pidettävät jumalanpalvelukset ovat vapaamuotoisia. Yleensä seurakunnan pastori pitää saarnan, seurakuntalaiset voivat kertoa omista hengellisistä kokemuksistaan. Rytmikkäät kitaralla säestetyt laulut ovat helluntailaisille tunnusomaista musiikkia. Kaiken päämääränä on saattaa ihminen  hengellisesti kohtaamaan Jumala.

Kaikki seurakunnat ovat itsenäisiä. Suomessa on 2000-luvun alussa perustettu rekisteröity Helluntaikirkko , mutta kaikki Suomessa toimivat helluntalaisseurakunnat eivät kuulu siihen.

Helluntaiherätys tekee Suomessa merkittävän laajaa ulkolähetystoimintaa Fida.

Kannattajamäärä

  • maailmassa 550 miljoonaa

  • Suomessa 8800 (Suomen Helluntaikirkko)

Lehdet: Ristin Voitto, Hyvä Sanoma ja Hyvä Paimen

Suomessa helluntailaisten piirissä toimi 1970-luvulla paljon huomiota ja kiinnostusta herättänyt puhuja Niilo Yli- Vainio, jonka luokse ihmiset jonottivat tuntikausia suurissa massatilaisuuksissa tullakseen hänen parantamikseen tai kokeakseen Pyhän Hengen virtaavan lävitseen Ylivainion kosketuksesta, joka yleensä kaatoi ihmiset lattialle.

bottom of page