top of page

ORTODOKSINEN KIRKKO    KATOLINEN KIRKKO    KIRKON ERO 1054    PROTESTANTTISET KIRKOT    LUTERILAINEN LIRKKO    REFORMOIDUT KIRKOT    ANGLIKAANINEN KIRKKO    MUITA PROTESTANTTISIA YHTEISÖJÄ                                                                                            SUOMEN KIRKON HISTORIAA

BAPTISTIT

Baptistikirkon nimi tulee kreikan sanasta baptizoo, kastaa.

Pastori Martin Luther King

Tampereen baptistiseurakunnan kirkko

1500-luvulla alkunsa saaneen liikkeen keskeiseksi kysymykseksi muodostui: Lapsikaste vai aikuiskaste?

 

Tämä liikkeen varhaisvaihe juontaa juurensa 1500-luvun kastajaliikkeisiin, jolloin oli syntynyt näkemys: Todellisen seurakunnan muodostavat vain aikuisena henkilökohtaisen herätyksen saaneet ja tämän jälkeen kastetut ihmiset

1600-luvun Englannissa ei suvaittu separatisteja, joten baptistien oli paettava maasta. Amerikka tarjosi heille turvapaikan ja vapauden harjoittaa uskontoaan.

Nykyään baptismi on Yhdysvaltojen suurin protestanttinen kirkko. Kirkon sanoma , vapaamuotoinen jumalanpalvelus ja hengellinen musiikki vetosivat myös mustaan väestöön. Tunnetuin amerkkalainen baptistipappi lienee Martin Luther King.

Baptistit eivät ole koskaan hyväksyneet valtiokirkkojärjestelmää.

Heillä ei ole myöskään mitään virallista uskontunnustusta.  Raamattu on kristityn, kirkon ja opin korkein auktoriteetti protestanttisen perinteen mukaisesti.

Heillä on käytössä kaikkien uskovien pappeus. Seurakunnassa toimii pappi, mutta periaatteessa seurakunta voi toimia ilmankin pappia.

Baptistit tunnustavat kaksi sakramenttia, kasteen ja ehtoollisen. Ehtoollinen käsitetään symbolisesti Jeesuksen kuoleman muistona ja sen yhteydessä koetaan vertauskuvallisesti  Jeesuksen läsnäolo seurakunnan kanssa.

Seurakunnan toimintaan kuuluvat jumalanpalvelusten lisäksi raamattupiirit, tyttö-ja poikakerhot, rukouskokoukset  ja pyhäkoulut sunnuntaisin.

Suomessa bapistit aloittivat toimintansa ensimmäiseksi Ahvenanmaalla 1856 Nykyään Suomessa on noin 1400 baptistia. Koko maailmassa 60milj.

bottom of page