top of page

ORTODOKSINEN KIRKKO    KATOLINEN KIRKKO    KIRKON ERO 1054    PROTESTANTTISET KIRKOT    LUTERILAINEN LIRKKO    REFORMOIDUT KIRKOT    ANGLIKAANINEN KIRKKO    MUITA PROTESTANTTISIA YHTEISÖJÄ                                                                                            SUOMEN KIRKON HISTORIAA

REFORMOIDUT KIRKOT

Tampereella oleva Finlysonin kirkko on  skotlantilaisen James Finlaysonin perustama. Finlayson halusi  kotimaansa kirkkoa muistuttavan kirkon työläisilleen. Skotlannissa on edelleenkin reformoitu kirkko, jolle on tyypillistä valkoiset seinät , ei kuvia , alttarin paikalla saarnatuoli. 

                          Nimen merkitys                                                                         

Synty

 

 

 

Keskuspaikka

 

          Jumalanpalvelus

 

 

 

Sakramentit

 

 

 

Hallinto

 

 

 

 

 

Erityispiirteitä

 

 

 

 

 

Kannattajamäärä

 

                                                                                                       

Puhdistettu katolisuuden aineksista

Nimityksinä myös: presbyteerit ja kalvinistit

1500-luvulla, kun sveitsiläinen Zwingli ja ranskalainen Calvin olivat tutustuneet Lutherin ajatuksiin

Ei yhteistä keskusta

 

Yksinkertainen,  saarna keskeinen

Kirkossa puupöytä alttarin paikalla, ei kuvia, ei kirkonkelloja

Kaste ja ehtoollinen ( Jeesuksen muistoateria)

ehtoollinen 4 kertaa vuodessa,

Itsenäiset kirkot ympäri maailmaa, ei yhteistä johtajaa

Ihanteena teokratia=Jumalan hallitsema valtio, jossa Raamattu lakikirjana

Predestinaatio-oppi=ennaltamääräämisoppi

Jumala on määrännyt ennalta toiset kadotukseen toiset pelastukseen

Pelastetut voi tunnistaa jo tässä elämässä hyvästä moraalista ja menestyksestä

Maallikoilla keskeinen asema

75 miljoonaa

bottom of page