top of page

Tiibetin buddhalaisuus edustaa mahajana-muotoa, mutta siihen sisältyy paljon aineksia Tiibetin varhaiskantaisesta bon-uskonnosta:  rituaaleja ,magiaa ja meedioita, jotka voidaan luokitella samanismiksi. Tämän vanhan uskonnon hirvittävän näköiset jumalat ovat muuntuneet "buddhalaisen opin vartijoiksi" ja niitä voi nähdä temppeleiden ovilla.

 

 500- luvulla jKr. alettiin Tiibetiin rakentaa buddhalaisia luostareita Tsongkhapa (1357-1419) teki eräänlaisen uskonpuhdistuksen. Hänen uusi koulukuntansa oli  Gelupga eli "hyveelliset" eli "keltahatut". Tämä koulukunta hallitsee edelleenkin   Tiibetin buddhalaisuutta. Tämän koulukunnan piirissä syntyi dalai-lama-järjestelmä.

Toinen uudistamaton koulukunta jäi myös elämään: Nyingma eli "vanhat" eli "punahatut". Tämän koulukunnan sanotaan olevan lähinnä sitä buddhalaisuutta, joka aikanaan tuli Intiasta. Muut kaksi koulukuntaa ovat kagyu ja sakya

 

Lamalaisuus- nimi tunnetaan vain lännessä. Sana lama tarkoittaa mestaria tai opettajaa.. Tiibetiläiset itse käyttävät lama- sanaa vain hyvin korkea-arvoisista munkeista. Tällainen oli esim. Milarepa  (1052-1135)  , jonka kirjoittamia tekstejä käytetään edelleenkin ahkerasti (myös suomennettu).

Dalai-lama

 

Lamojen johtaja on Dalai-lama. Hän on aina asunut Tiibetissä, Lhassassa Potalan luostarissa. Dalai- lamojen ymmärretään olevan edellisten lamojen inkarnaatioita eli uudelleen ruumiillistumia. Kun edellinen Dalai -lama kuolee, aletaan etsiä poikaa, joka olisi kuolleen laman inkarnaatio. (Asiasta saa hyvän käsityksen tunnetusta elokuvasta: Pikku-Buddha tai Kundun) Nykyinenkin 14.Dalai-lama löydettiin tällä tavalla. Ehdokas joutuu esimerkiksi tunnistamaan edelliselle Dalai-lamalle kuuluvia esineitä .

Nykyinen  14.Dalai-lama on nimeltään  Tenzin Gyatso (s. 1935).Hän  joutui pakenemaan Lhassasta Intian puolelle vuonna 1959, kun kiinalaiset kommunistit valtasivat Tiibetin.

         POTALAN LUOSTARI    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsinkin Kiinan kulttuurivallankumouksesta  alkoi buddhalaisuuden järjestelmällinen tuhoaminen. Nykyään on jäljellä enää muutamia luostareita, joita aikaisemmin oli noin pari tuhatta.Dharamsalasta  (Intiassa) on tullut  Tiibetin pakolaishallituksen keskus, jonne virtaa myös paljon turisteja, koska Dalai-lamasta on tullut koko maailman tuntema suuri henkinen ja eettinen opettaja, joka on aina ajanut oman maansa asioita rauhanomaisesti, ilman väkivaltaa. Näistä ansioistaan hän sai  Nobelin rauhanpalkinnon 1989, mitä  Kiina ei voinut hyväksyä.

Dalai-lama on käynyt muutamia kertoja Suomessa vierailulla, ensimmäisen kerran 1988, jolloin tilaisuus järjestettiin Helsingissä Suurkirkossa. Mahtuivatkohan kaikki edes sisälle, niin täynnä kirkko oli.  Suomen presidentit eivät ole halunneet järjestää  virallisia tapaamisia hänen kanssaan.

bottom of page