top of page

ORTODOKSINEN KIRKKO    KATOLINEN KIRKKO    KIRKON ERO 1054    PROTESTANTTISET KIRKOT    LUTERILAINEN KLIRKKO    REFORMOIDUT KIRKOT    ANGLIKAANINEN KIRKKO    MUITA PROTESTANTTISIA YHTEISÖJÄ                                                                                            SUOMEN KIRKON HISTORIAA

 PROTESTANTTISET KIRKOT

Kaaviokuva esittää, mistä  kirkkokunnista kukin protestanttinen kirkko on lähtöisin. Jokaisella kirkolla on oma syntyhistoriansa ja erityispiirteensä. Nimensä mukaisesti ne protestoivat.  ja protestin kohteena oli paavin asema ja roomalaiskatolisen kirkon pelastuskäsitys.

Uuden pelastusnäkemyksen mukaisesti jokainen on itse vastuussa teoistaan Jumalalle Pelastusvarmuudesta tuli tavoiteltu henkilökohtainen kokemus. Jokaisen tuli  itse osata lukea Raamattua. Tämä johti monissa maissa Raamatun kääntämiseen kansan omalle kielelle ja lukutaidon opettamiseen .Samoin jumalanpalvelukset muuttuivat kansankielisiksi, jolloin saarna sai suuremman merkityksen kuin aikaisemmin.

Monissa maissa , varsinkin Pohjois-Euroopassa muodostettiin kansallisia valtiokirkkojärjestelmiä.

Luostarit lakkautettiin ja papit saivat mennä naimisiin.

Maallikkojen osallistumista seurakunnan vastuullisiin tehtäviin tuettiin. Monia maallikkoliikkeitä esim Suomen kirkon herätysliikkeet syntyivät kirkon sisälle.

bottom of page