ORTODOKSINEN KIRKKO    KATOLINEN KIRKKO    KIRKON ERO 1054    PROTESTANTTISET KIRKOT    LUTERILAINEN LIRKKO    REFORMOIDUT KIRKOT    ANGLIKAANINEN KIRKKO    MUITA PROTESTANTTISIA YHTEISÖJÄ                                                                                            SUOMEN KIRKON HISTORIAA

ANGLIKAANINEN KIRKKO

 

 

Nimen merkitys

 

 

 

Synty

 

 

Keskuspaikka

 

 

Jumalanpalvelus

 

 

 

Sakramentit

 

 

Hallinto

Erityispiirteitä

Kannattajamäärä

 

 

Anglien jälkeläiset

 

 

Englannissa vuonna 1534 kuningas Henrik VIII ja Canterburyn arkkipiispa Thomas Cranmerin toimesta perustettu kirkko

 

Canterbury

 

 

Vaikutteita luterilaisuudesta, katolisesta ja reformoidusta kirkosta

 

 

 

 

Kaste ja ehtoollinen

 

 

Korkein johtaja maan hallitsija, hengellinen johtaja Canterburyn arkkipiispa, Englannin valtiokirkko

 

 

Luterilaisuuden ja katolisuuden välimuoto. Monia eri ryhmittymiä: anglokatolinen (korkeakirkollinen) , evankelinen (matalakirkollinen) ja yhteiskunnallisesti suuntautunut väljäkirkollisuus

 

78 miljoonaa, Suomessa noin 100 jäsentä

Pääalueet