top of page

Den Hellenske Republiks 200-års jubilæum vil blive fejret den 25. marts i år. På disse sider forklarer jeg mere detaljeret den unge stats nyere historie, kultur, musik, litteratur, sprog og økonomi. Billedsiden indeholder en videohilsen for at fejre den internationale græske dag den 9. februar 2021.

bottom of page