top of page

Ordet kirke kan henvise til et fællesskab af kristne, som de tidlige kristne mente var et særligt fællesskab, der tilhørte Herren (græsk: kyriake). Fra dette græske ord er ordet kirke afledt på mange sprog. Det betyder fællesskabet af alle kristne i verden.

Kirke kan også betyde et trossamfund, såsom en luthersk kirke eller en kirkebygning.

              KIRKER HAR HISTORIE         

Kirkens historie  består af to discipliner: teologi og historie. Den undersøger overførslen af den kristne tradition til nye generationer. Den undersøger tænkning, læring og handling hos kirker, forskellige religiøse samfund og individuelle kristne om kristendommens fødsel den dag i dag og fremsætter forudsigelser  og skøn over kirkernes fremtid.

Uden viden om kirkehistorie kan vi ikke forstå vestlig kultur og historie, fordi kirken altid har været en stor del af dem. Så spørgsmålet er  også om at kende vores egne rødder.

Kirkehistorien, ligesom historisk videnskab, er afhængig af litterære, mundtlige og materielle relikvier (kilder) for at finde svar på de spørgsmål, den studerer.

bottom of page