top of page

       RELIGIONS OF THE WORLD

Kristinusko: 2,382 miljardia (31,11%)
Islam: 1,907 miljardia (24,9%)
Sekularismi/Uskonnottomuus/Agnostismi/Ateismi: 1,193 miljardia (15,58%)
Hindulaisuus: 1,161 miljardia (15,16%)
Buddhalaisuus: 506 miljoonaa (5,06%)
Kiinalainen kansanusko: 394 miljoonaa (5%)
Etniset uskonnot: 300 miljoonaa (3%)
Afrikan perinteiset uskonnot: 100 miljoonaa (1,2%)
Sikhiläisyys: 26 miljoonaa (0,30%)
Spiritismi: 15 miljoonaa (0,19%)
Juutalaisuus: 14,7 miljoonaa (0,18%)
Bahai-usko: 5 miljoonaa (0,07%)
Jainalaisuus: 4,2 miljoonaa (0,05%)
Šintolaisuus: 4 miljoonaa (0,05%)
Cao Dai: 4 miljoonaa (0,05%)
Zarahustralaisuus: 2,6 miljoonaa (0,03%)
Tenrikyo: 2 miljoonaa (0,02%)
Animismi: 1,9 miljoonaa (0,02%)
Uuspakanallisuus: 1 miljoona (0,01%)
Unitarismi: 800 tuhatta (0,01%)
Rastafarilaisuus: 600 tuhatta (0,007%)

 
MITÄ USKONTO ON?  MUUTAMIA    MÄÄRITELMIÄ

 

                               WHAT IS RELIGION?                             

 

     

SOME DEFINITIONS

 

Facta encyclopedia:

"A universal phenomenon characterized by  belief in the supernatural and related behavior and the experience of holiness. "

Otava's big encyclopedia:

“Man’s Practical Relationship to Superhuman Divine Power  or to the powers which, in his view, are ultimately controlled  his aims and destiny. "  

EAHoebel:

"Religion is belief in the supernatural."

JBPratt:

“Religion is a serious social attitude of individuals and groups  to the force or forces which they ultimately regard  regulate their aspirations and destinies. "

  Religion is a characteristic of the human species

  People have always had a religion throughout their history. Man is  wanted to commit  to a being or force greater than itself and face  this is a natural existence in his life. There is a connection to this commitment  reciprocity. I serve you,  you fulfill my hopes and needs.  By committing to God / gods, man may also have known  which is right and wrong, for the supernatural has expressed its will.Living in a human community  is relieved  when  the community has had the same perceptions of right and wrong.  This knowledge of right and wrong has been communicated by people orally and later in writing  to the next generation.  Holy books  have been born.


Religion answers questions that always, about time and place  Nevertheless, people have asked. How was the world born?  Who am I?  What have I been before I was born? What happens to me in death  after?  What is the purpose of my life? Why do I have adversity,  suffering,  which I have not caused myself? Still a man of the 21st century  asks  these questions and seek answers to them.  We're talking  fundamental questions and truth-seekers .  Modern man is looking for answers from several religions.  Getting to know foreign religions will also help you understand your own religion.

These pages tell you about the answers given by different religions.


The influence of religions in the world has brought about much good:  Selfless activities for the benefit of others, the world's most impressive  works of art,  music, literature, architectural treasures.

When rulers have taken religion as a weapon,  are people stretched out to each other in horrible deeds.  So contradictory, but so sadly true:  Religion is a very useful tool to incite hatred in different ways among believers.

It is important to know different religions,

for they tell  things that people hold sacred.

Few things do as much evil as insulting things that another person considers sacred.

Religion is part of the human self.

The downside of the essence of religions is their aspiration  to isolate and stand apart.  However, in the modern world, attempts have also been made to move to interfaith dialogue.

                                                      

 

 

 

Uskonto  on ihmislajille luonteenomainen merkki

Ihmisillä on aina historiansa aikana ollut uskonto. Ihminen on halunnut sitoutua, johonkin itseään suurempaan olentoon tai voimaan ja kohdata tämän yliluonnollisen olemassaolon elämässään. Tähän sitoutumiseen liittyy vastavuoroisuus. Minä palvelen sinua, sinä täytät toiveitani ja tarpeitani. Sitoutuessaan jumalaan/ jumaliin ihminen on myös voinut tietää, mikä on oikein ja väärin ,sillä yliluonnollinen on ilmaissut tahtonsa. Ihmisyhteisössä eläminen on helpottunut, kun yhteisöllä on ollut samat käsitykset oikeasta ja väärästä. Tämän tietonsa oikeasta ja väärästä ihmiset ovat siirtäneet suullisesti ja myöhemmin kirjallisesti seuraavalle sukupolvelle. Pyhät kirjat ovat syntyneet.


Uskonnot vastaavat perimmäisiin kysymyksiin

 

 

Uskonto vastaa kysymyksiin, joita ihmiset aina ,ajasta ja paikasta huolimatta, ovat kysyneet. Miten maailma on syntynyt? Kuka minä olen? Mitä olen ollut ennen syntymääni? Mitä minulle tapahtuu kuoleman jälkeen? Mikä on elämäni tarkoitus? Miksi minulla on vastoinkäymisiä, kärsimyksiä, jota en ole itse aiheuttanut itselleni? Edelleenkin 2000-luvun ihminen kysyy näitä kysymyksiä ja etsii niihin vastauksia. Puhumme perimmäisistä kysymyksistä ja totuudenetsijöistä. Nykyihminen etsii vastauksia useista uskonnoista. Vieraisiin uskontoihin tutustuminen auttaa myös ymmärtämään omaa uskontoa .

Nämä sivut kertovat eri uskontojen antamista vastauksista.


Uskontojen vaikutuksesta maailmassa on saatu aikaan paljon hyvää: Epäitsekästä toimintaa toistenhyväksi, maailman vaikuttavimpia taideteoksia, musiikkia, kirjallisuutta, rakennustaiteen aarteita.

Silloin, kun hallitsijat ovat ottaneet uskonnon käyttöaseekseen, ovat ihmiset venyneet hirvittäviin tekoihin toisiaan kohtaan. Niin ristiriitaista, mutta niin valitettavan totta: Uskonto on erittäin käyttökelpoinen väline vihan lietsomiseen eri tavoin uskovien keskuuteen.

On tärkeää tuntea eri uskontoja,

sillä ne kertovat ihmisten pyhinä pitämistä asioista.

Harva asia saa aikaan niin paljon pahaa kuin toisen ihmisen pyhinä pitämien asioiden loukkaaminen.

Uskonto on osa ihmisen minuutta.

Uskontojen olemuksen varjopuolia on niiden pyrkimys eristäytyä ja erottua toisistaan.  Kuitenkin modernissa maailmassa on yritetty siirtyä myös uskontojen vuoropuheluun.

Tapoja luokitella uskontoja

                                      WAYS TO CLASSIFY RELIGIONS

 

A. Prevalence

1. Universal religions are worldwide  such as Christianity and Islam

2. Ethnic religions  are religions of which one is born a member. They are  affiliated with a nation or tribe and give to their members as well as national  that religious identity. For example, Judaism.

B. The Holy Books

1. Religious religions are religions that have their own holy book that contains the basic doctrines of religion and prescribes a pattern of proper behavior. Every major world religion has its own holy book.

2. Natural religions are religions that lack a holy book. They have been typical of tribal communities that have not had literacy skills. A typical example is the religion of the ancient Finns, where information was passed on as oral genetic information to the next generation.

C. Perception of God

1. Polytheistic religions are religions in which many gods occur. Gods may form families of gods. Such religions include many Far Eastern religions such as Hinduism.

2. Monotheistic religions are religions in which only one God is believed. All "heirs of Abraham," that is, Judaism, Christianity, and Islam, are such religions.

3. Pantheistic religions are religions where deity is thought to be all over the world, such as Shintoism.

4. Atheistic religions do not recognize the existence of any god. Original Buddhism for example.

C. Jumalakäsitys

1. Polyteistiset uskonnot ovat uskontoja, joissa esiintyy monia jumalia. Jumalat saattavat muodostaa jumalperheitä. Tällaisia uskontoja ovat monet kaukoidän uskonnot kuten esim. Hindulaisuus.

2.Monoteistiset uskonnot ovat uskontoja, joissa uskotaan vain yhteen jumalaan. Kaikki "Abrahamin perilliset" eli juutalaisuus, kristinusko ja islam ovat tällaisia uskontoja.

 

3.Panteistiset uskonnot ovat uskontoja, joissa ajatellaan jumaluuden olevan kaikkialla maailmassa, esimerkiksi shintolaisuus.

 

4. Ateistiset uskonnot eivät tunnusta minkään jumalan olemassaoloa. Alkuperäinen buddhalaisuus esimerkiksi.

DIMENSIONS OF RELIGION

bottom of page