top of page
JUMALAKÄSITYS

EHDOTON MONOTEISMI

 

la  ilaha  illa  llah  "Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala" Näin alkaa islamin uskontunnustus. Uskontunnustus määrittelee islamin ehdottoman monoteistiseksi uskonnoksi. Islam-tutkijoiden mukaan Allahia voidaan pitää samana Jumalana , mihin  kristitytkin uskovat. (Muslimit eivät usko kolminaisuusoppiin!)

 

MILLAINEN ALLAH ON?

 

Suhteessa luomakuntaan Allah on tuonpuoleinen,ihmisen käsityskyvyn ylittävä, mutta samalla myös luomakunnassaan läsnäoleva toimija. Hän on Koraanissa ilmaissut profeetan kautta tahtonsa ihmiskunnalle. Allahin antama tärkein sanoma profeetta Muhammadille oli välittää sanomaa aikojen lopussa tulevasta tuomion päivästä. 

Allahilla on 99 nimeä Koraanin mukaan. Näitä nimiä pidetään Allahin itse itsestään määritteleminä. Tästä syystä muslimi ei halua nimittää häntä muilla nimillä ja ominaisuuksilla. Joitakin kielteisiä määritelmiä, mitä hän ei ole , hyväksytään, esim. Jumala ei ole ihmisenkaltainen

Kuva Hagia Sofiasta Istanbulista. Entinen kristillinen kirkko on muutettu moskeijaksi

Muslimin rukousnauhassa on 99 helmeä, jotka kuvaavat Allahin 99 nimeä. Joskus rukousnauoissa on vain 33 helmeä.

 KORAANISSA OLEVAT ALLAHIN 99 NIMEÄ

"Armelias, Armollinen, Kuningas, Pyhä, Rauha, Uskollinen, Suojelija, Mahtava, Kaikkivaltias, Itsessään Suuri, Luoja, Aikaansaaja, Muotoilija, Anteeksiantaja, Voittoisa, Antaja, Elättäjä, Avaaja, Kaikkitietävä, Tarttuja, Levittäjä, Alentaja, Ylentäjä, Kunnian suoja, Nöyryyttäjä, Kuuleva, Näkevä, Tuomari, Oikeudenmukainen, Ystävällinen, Pystyvä, Lempeä, Ylevä, Kaikki Anteeksiantava, Arvostava, Korotettu, Suuri, Vartija, Ylläpitäjä, Kunnioitettu, Majesteetti, Antelias, Valpas, Rukouksiin vastaaja, Kaikenkäsittävä, Viisas, Rakastava, Loistava, Herättäjä, Todistaja, Totuus, Uskottu, Vahva, Vakaa, Hyväntekijä, Ylistettävä, Se joka pitää lukua, Esiintuoja, Palauttaja, Elämänantaja, Kuolemantuoja, Elävä, Ikuinen, Se joka löytää, Ainutlaatuinen, Yksi, Pysyvä, Kykenevä, Se jolla on valta, Edistäjä, Viivyttäjä, Ensimmäinen, Viimeinen, Ilmeinen, Salattu, Ohjaava, Korkein, Hyvä, Laupias, Kostaja, Armahtaja, Myötätuntoinen, Herruuden Haltija, Se joka omistaa kaiken Korkeuden ja Kunnian, Oikein Toimiva, Kokoaja, Itseriittävä, Rikkauden antaja, Pidättäjä, Tuskantuoja, Hyödynsuoja, Valo, Opastaja, Kaiken Alku, Jäljelle Jäävä, Perijä, Oikeamielinen, Kärsivällinen, Jumala - korkea on Hänen Majesteettinsa.

                                                                         Lähteet: Hämeen-Anttila Jaakko: Islamin käsikirja sivut: 110-116

                                                                                                                                                    (www.islamopas.com)

bottom of page