top of page

PROFEETTA MUHAMMAD

 

Profeetta Muhammadin elämästä kertovat kirjalliset lähteet ovat osin syntyneet jopa noin 200 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. (paitsi Koraanin maininnat) Ensimmäisen Profeetta Muhammadin elämäkerran kirjoitti Ibn Is´háq (k.767) .Jo varhaisessa vaiheessa muslimiyhteisön keskuudessa syntyi oma kertomuksensa profeetan elämästä. Tällä kertomuksella on ollut oma merkityksensä muslimiyhteisöjen elämässä ja itse islamin muotoutumisessa. Seuraavassa profeetta Muhammadin elämäkerran esittelyssä pitäydytään tässä totuudessa

Muhammadin syntymä

MUHAMMAD SYNTYI ARABIAN NIEMIMAALLA  MEKAN KAUPUNGISSA 570

Vaikka Muhammad syntyikin Mekan  arvostetuimpaan pääheimoon Quarashiin, ei hänen sukunsa ollut siinä korkeassa asemassa. Muhammedin lapsuutta seurasivat menetykset toisensa jälkeen. Hän jäi jo varhain täysin orvoksi, josta sukulaiset: isoisä ja setä Abu Talib huolehtivat.

Islamilainen tarinaperinne kertoo, että nuori Muhammad auttoi setäänsä  tämän kauppamatkoilla Syyriaan. Tarinan mukaan  karavaani pysähtyi Syyrian Bostrassa, missä asui erakkomajassa kristitty munkki Bahira.  Bahira näiki jo karavaanin saapuessa, että Jumalan lähettilään yläpuolella seurasi pilvi. Hän löysi myös Muhammadin lapaluiden välistä profeetan sinetin. Bahira käski Abu Talibin

viedä pojan heti takaisin Mekkaan, missä häntä tuli odottamaan suuri ja merkittävä kohtalo.

Petraan johtava sola, jota kauppakaravaanit käyttivät. Vuorien seiniin hakattuja kalliohautoja, joihin Koraanin teksti 12:109  saattaa viitata.

Muhammad Hira-vuorella

Profeetta Muhammad saarnaa kuulijoilleen.

AVIOLIITTO KHADIDZAN KANSSA  595

Vartuttuaan nuoreksi mieheksi Muhammad pestautui rikkaan kauppiaan lesken Khadidzan palvelukseen. Khadidza huomasi löytäneensä luotettavan ja taitavan apulaisen kauppahuoneeseensa.ja lähetti tämän Arabian niemimaan ulkopuolellekin tekemään kauppoja. Hän on hyvinkin voinut käydä esim. Petrassa (Eräät Koraanin kohdat viittaavat tähän) matkoillaan Syyriaan.

 

Niin kauan kuin Muhammad oli naimisissa Khadidzan kanssa, hänellä ei ollut muita vaimoja. (Myöhemmin Muhammad otti itselleen useampia vaimoja yhteensä 13) Heille syntyi lapsia, mutta poikalapset kuolivat nuorina. Tyttäristä vai Fatima synnytti lapsenlapsia Muhammadille.

 

Avioliitto Khadidzan kanssa nosti Muhammadin taloudellisesti vakavaraiseksi arvostetuksi mekkalaiseksi kauppiaaksi.

Khadidza kuoli samana vuonna kuin Muhammadin setä Abu Talib 619

ILMESTYKSET VUODESTA 610 ALKAEN

Muhammad koki ensimmäisen ilmestyksensä vetäydyttyään rukoilemaan Mekan lähellä olevalle Hira-vuorelle. Hän oli silloin 40-vuotias. Ilmestysten välittäjänä toimi enkeli Gabriel.Ensimmäisen ilmestyksen sisältö oli:

"Lue kautta Herrasi, joka on luonut.

luonut ihmisen alkiosta.

Lue, onhan Herrasi jalomielinen,

Herrasi, joka opetti kynällä,

opetti ihmiselle sen, mitä tämä ei tiennyt."

(Koraanin suuran 96 viisi ensimmäistä jaetta)

Ensimmäisen ilmestyksen jälkeen meni pitkä aika, ennen kuin seurasi lisää. Muhammad alkoi jo itse epäillä kokemustaan, mutta vaimo Khadidza tuki ja uskoi hänen todella nähneen ja kuulleen kaiken, mitä Muhammad oli kertonut. Sitten ilmestykset jatkuivat

Muhammad alkoi vähitellen uskoa, että Allah oli kutsunut hänet profeetakseen,islamin sanoman julistajaksi. Muuta jumalallista hän ei kokenut itsessään olevan.

 

Lisää Koraanista

PROFEETTA MUHAMMAD

Muhammadin julistus alkoi herättää kiinnostusta ja hän sai kannattajia varsinkin alimpien yhteiskuntaluokkien keskuudessa. Ensimmäisiä islamin käännynnäisiä olivat vaimo Khadidza, Abu Bakr ja Muhammadin veljenpoika Ali ibn abi Talib ( myöhemmin neljäs kalifi).

Kaikki eivät kuitenkaan olleet samaa mieltä. Mekan ylimystöllä ei ollut syytä jakaa näitä vaatimuksia. He pelkäsivät, etteivät pyhiinvaeltajien virrat Kaaban temppeliin enää toisikaan varallisuutta kaupunkiin, kuten tähän asti. Muhammadhan kielsi muiden jumalien palvonnan ja olemassaolon. He alkoivat julkisesti vastustaa Muhammadin uutta sanomaa.

Muhammadin maine oli kiirinyt läheiseen Yathribin (Medinan) kaupunkiin. Täällä olivat jo pitkään taistelleet kaksi kaupungin pääheimoa. Muhammad kutsuttiin sovittelijaksi. Medinalaiset uskoivat profeetan ja hänen kannattajiensa siirtymisen Medinaan rauhoittavan riidan osapuolia.

Muhammadin ja hänen kannattajiensa siirtyminen (hidzra) Mekasta  Medinaan tapahtui vuonna  622. Tästä vuodesta muslimit aloittavat oman ajanlaskunsa.

USKONNOLLISENA JOHTAJANA JA VALTIOMIEHENÄ

Mekasta lähteneet olivat lähteneet myös omasta heimostaan, kuten profeetta itse. Heimoyhteisön tilalle muodostui oma yhteisö (umma). Kaupungissa asui paljon juutalaisia ja muita ryhmittymiä. Heidän kanssaan profeetta solmi liittosopimuksia. Juutalaiset saivat alkuvaiheessa jäädä Medinaan. Profeetta toivoi, että he kääntyisivät islamiin. Aluksi muslimien rukoussuuntakin oli kohti Jerusalemia. Välien kiristyessä juutalaisten kanssa rukoussuunta (quibla) määrättiin kohti Mekkaa ja juutalaiset karkoitettiin.

 Muhammadin tehtäväkenttä laajeni: Hän oli yhteisön poliittinen ja uskonnollinen johtaja, rauhanneuvottelija ja sotapäällikkö.

 

Muhammadin haave oli ollut koko ajan päästä valloittamaan Mekka. Tämän haaveen toteutumiseen kului useita vuosia. Kummatkin osapuolet keräsivät itselleen liittolaisia.Viimein vuonna 630 profeetan joukot valtasivat Mekan ja sen asukkaat kääntyivät islamiin. Kaaban temppeli tuli olemaan muslimien pyhiinvaelluskohde. Profeetta jäi itse asumaan uskollisten medinalisten keskuuteen.

Profeetta Muhammad kuoli Medinassa äkilliseen sairauteen vuonna 632. Hänen hautansa täällä on merkittävä muslimien pyhiinvaelluskohde.

Muhammadin kuollessa islam oli levitetty Arabian niemimaan alueelle, mutta ei vielä sen ulkopuolelle.

 

Lähteet: Jaakko Hämeen-Anttila: Johdatus Koraaniin s.38-61

Jaakko Hämeen-Anttila: Islamin käsikirja s. 13-24

Kuvat:GNU Free Documentation License

 

Muhammadin kuolema

bottom of page