top of page

BRĪVDIENU CENA

Icon-contics.com

puu_edited_edited.jpg

Svētnīca cena ir senākā un arī visizplatītākā no šintoisma tendencēm, tā dzimusi 6. gadsimtā pēc budisma ienākšanas Japānā.

Mūsdienās svētnīcu cenu noteikšanai ir sava centrālā organizācija, kas izveidota pēc kara. Lielākā daļa svētvietu pievienojās šai organizācijai, bet vairāk nekā tūkstotis mazo svētnīcu to pameta.

  Japānā visā valstī ir 100 000 svētnīcu, un katrā ciemā ir atrodama vismaz viena neliela sarkana svētnīca. Ciema iedzīvotāji paši rūpējas par savu svētnīcu, un ciema iedzīvotāji veido grupu, ko kristietībā sauktu par draudzi. Lielās un nozīmīgās svētnīcās, piemēram, Ise, Tokyo Meiji un Yasukuni vai Kioto  Heijas svētvietas neveido to ģeogrāfisko apgabalu, ap kuru atrodas svētvieta, bet tiek uzskatīts, ka svētvieta pieder visai Japānai.

 

Svētnīcas  ir veltīta dažādām dievībām un pārdabiskām būtnēm, kameja. Svētnīcas ir dievu mājvietas, kur cilvēki nāks tos satikt un saņemt  svētības un panākumus viņu cerībām un vajadzībām.

Priesteri vada svētnīcu darbību. Daudzi priesteri mazos ciematos ir mantojuši priesterību un papildus priesterībai praktizē arī citas profesijas. Lielāko svētnīcu priesteri ir saņēmuši teoloģisko apmācību un ir pilnas slodzes priesteri. Priesteru pienākums ir vadīt rituālus, piemēram, attīrīšanas rituālus, un nodrošināt, lai upura dāvanas tiktu sniegtas pareizā veidā. Priesteri arī izdala dāvanas rituāla dalībniekiem, piemēram, svētā Sakaki koka zarus.

 

Priesteru uzdevums nav nevienu pārvērst, jo cilvēks jau piedzimstot ir kontaktā ar savu Dievu (-iem).

 

Ikoni-uskontokuvat.com

Pappien puhdistusseremoniassa käyttämä viuhka eli nusha

Pappien tehtävänä on johtaa riittejä esim. puhdistusriittejä ja huolehtia, että uhrilahjat annetaan oikealla tavalla. Papit myös jakavat riitteihin osallistujille lahjoja kuten pyhän Sakaki-puun oksia.

 

Pappien tehtävään ei kuulu käännyttää ketään , sillä syntyessään ihminen on jo jumalansa/ jumaliensa yhteydessä.

bottom of page