top of page

SVĒTĀ BĪBELE

Raamattu on kristittyjen pyhä kirja. Se on kirjakokoelma, joka on syntynyt noin tuhannen vuoden kuluessa, kaksituhatta vuotta sitten.  

 

Raamattu jakautuu kahteen pääosaan: Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Juutalaiset pitävät pyhänä kirjanaan vain Vanhaa testamenttia ja kutsuvat sitä heprealaiseksi Raamatuksi (Tanak), koska se on kirjoitettu hepreaksi.

Raamattu on maailman kaikkein levinnein kirja. Se on käännetty  405 kielelle.

Raamattua ei voi pitää täydellisenä historian oppikirjana, mutta se kuvastaa oman aikansa ihmisten käsityksiä historian tapahtumista ja niiden merkityksestä yksityisen ihmisen ja kansan elämässä.

Raamattu on kirkon kirja, jota on käytetty jumalanpalveluksissa koko kristillisen kirkon  olemassaolon ajan. Kirkko määritteli, mitkä kirjat otettiin mukaan kaanoniin (kirjakokoelmaan ,yhteensä 66 kirjaa)  

Myös yksityisen ihmisen uskonelämässä tällä kirjalla on ollut tärkeä merkitys. Tämä on korostunut varsinkin reformaation jälkeen syntyneiden kirkkojen piirissä, jotka ottivat tehtäväkseen opettaa kaikille kansalaisille lukutaitoa, että he oppisivat lukemaan itse Raamattua .

Raamatusta on sanottu, ettei mikään muu kirja ole vaikuttanut  maailmanhistorian kulkuun yhtä paljon. Se on länsimaisen kulttuurin perusteos, jonka vaikutukset näkyvät  eri taidemuodoissa ja ihmisten arvomaailmassa .

bottom of page