top of page

Vārds baznīca var apzīmēt kristiešu kopienu, ko agrīnie kristieši uzskatīja par īpašu kopienu, kas pieder Tam Kungam (grieķu: kyriake). No šī grieķu vārda daudzās valodās ir cēlies vārds baznīca. Tas nozīmē visu kristiešu kopienu pasaulē.

Baznīca var nozīmēt arī konfesiju, piemēram, luterāņu baznīcu vai baznīcas ēku.

              BAZNĪCĀM IR VĒSTURE         

Baznīcas vēsture  sastāv no divām disciplīnām: teoloģijas un vēstures. Tajā aplūkota kristīgās tradīcijas nodošana jaunajām paaudzēm. Tajā aplūkota baznīcu, dažādu reliģisko kopienu un atsevišķu kristiešu domāšana, mācīšanās un rīcība saistībā ar kristietības dzimšanu līdz mūsdienām, kā arī sniegtas prognozes.  un draudžu nākotnes aplēses.

Bez zināšanām par baznīcas vēsturi mēs nevaram saprast Rietumu kultūru un vēsturi, jo baznīca vienmēr ir bijusi to galvenā sastāvdaļa. Tātad jautājums ir  arī par savu sakņu izzināšanu.

Baznīcas vēsture, tāpat kā vēstures zinātne, paļaujas uz literāriem, mutiskiem un materiāliem relikvijām (avotiem), lai rastu atbildes uz pētāmajiem jautājumiem.

bottom of page