top of page

 FØDSELEN AF VT    VT FORSKNING   QUMRAN WRAPS   PAPYRUS   VT PERSONER    

ABRAHAM  1700-tallet f.Kr

Tre store verdensreligioner: jødedom, kristendom og islam  anser sig selv for at nedstamme fra Abraham. Disse religioner kaldes Abrahams arvinger.

 

Ifølge Det Gamle Testamente kom Abraham fra Kaldæernes Ur, en stamme, der tilbad mange guder.Gud lovede at gøre Abraham til far til en stor nation, hvis han troede på dette løfte og rejste til et fremmed land. "Velsignelsen, du modtager, vil være en velsignelse for alle verdens nationer." Og Abraham drog til Kanaans Land med sin Hustru Sara , Lot med hendes Broder og Kvæg.

 

Der var hungersnød i det forjættede land , og Abraham måtte flytte til Egypten. Med tiden var han i stand til at vende tilbage og slå sig ned  Til Hebron, til egelunden Mamre, hvor han byggede et alter for Gud.

 

Trods Guds løfte havde Abraham og Sara ingen børn. På Saras forslag tog Abraham sin tjener Hagar med for at føde  til ham , Ismaels søn. Herefter fik Sara og Abraham trods en høj alder på næsten hundrede år også en fælles søn, Isak .

 

Gud krævede en ny pagt som et tegn  omskærelsen , der skal følges af Abraham og alle hans efterkommere.

Gud prøvede stadig Abrahams trofasthed og krævede, at faderen skulle ofre sin søn. Abraham samlede brænde og satte det på Isaks alter. Men Gud forhindrede Isak i at blive dræbt, "Rør ikke ved sønnen, gør ham intet." "Nu ved jeg, at du frygter og elsker Gud, når du ikke nægtede at ofre selv din eneste søn."

Kæden af patriarker begynder med Abraham. Hans efterkommere er: Isak, Jakob og Esau, Jakobs 12 sønner af Israels stammer.  var navngivet.

 

Sarah var 127 år gammel, da hun døde. Abraham købte ham et gravsted, Makpela-hulen , hvor Abraham selv blev begravet. Makbela-grotten er i dag et helligt sted, der er æret af tre religioner.  

bottom of page