top of page

LIVSTID

I islam forstås livet som et mellemstadie, en prøvetid. Hvor godt eller dårligt mennesket har adlydt Allahs vilje, underkastet sig Allahs vilje som åbenbaret gennem profeten i Koranen,  bestemmer hans skæbne efter hans død.

Ifølge Koranen er den værste synd, hvis en person bevarer andre guder end Allah.

"Gud tilgiver ikke, at andre guder sætter sig ved siden af ham, men han tilgiver alt, hvad han ellers vil. Den, der sætter andre guder ved siden af Gud, er fortabt." (Kor.4:116)

UNDERSØGELSE AF TO ENGLE VED GRAVEN

Umiddelbart efter hans død bliver en person forhørt af to engle i en grav. Syndere føler sig nødlidende i graven og syndfrie fromme venter på paradis.

 

OPSTANDELSE OG REGNSKAB PÅ DOMSDATOEN

Den egentlige beretning om livet finder sted på dommens dag. Det er, når verden er holdt op med at eksistere. Kampen mellem det gode og det ondes kræfter har fundet sted. Efter det sker  de dødes opstandelse.

Synders gerninger  vejet i en gigantisk vægt, med en seddel i en vandret kop, hvorpå der er skrevet bekendelsen af islam i en anden. En anden prøvelse er krydsningen af Sirat-broen beskrevet i Koranen. Broen er endnu smallere end håret og skarpere end sværdbladet.

HELVEDE (JAHANNA)

De, der ikke er i stand til at krydse Sirat-broen, vil falde i helvede. Koranen beskriver helvede og smerten fra "venstre" der: "De er i den brændende ild og kogende vand, i den brændende skygge, hverken søde eller kølige. Før dette var de rige og holdt fast ved deres store synd. ........... Du skal drikke kogende vand med en kamels grådighed, der er tørstig. Dette er deres domssted på dommens dag." (Kor.56: 1-56)

PARADISE (JANNA)

For en muslim er den største belønning for sit gode liv adgang til paradis og  At se Allah.

Koranen beskriver dommedag  dem, der er nået til højre side af tronen: De er i skyggen af tornede lotustræer, under den gravide kvindes hængende blomster. i en tyk belejring, på kanten af rindende vand, nyder mange frugter uden at holde pause og blokere, og ligger på højbedene ved siden af de smukke jomfruer. Vi har oprejst dem og gjort dem til jomfruer, kærlige og unge, retfærdige ..." (Kor. 56:1-56)

Beskrivelserne af paradis minder om et sted, der var det helt modsatte af folkene i den sandede vildnis. Muslimske herskere skabte paladser som beskrivelserne af Koranen i deres territorier. (f.eks. Alhambra Granada  Andalusien  Spanien)

 

Kilder: Hämeen-Anttila Jaakko: Handbook of Islam sider: 150-155

Terhart, Schulze: Religions of Modern World: sider: 106-107

bottom of page