top of page

 PROTESTANTISKE KIRKER

Diagrammet viser hvor  af de trossamfund, hver protestantisk kirke udspringer af. Hver kirke har sin egen fødselshistorie og særlige karakteristika. Som deres navn antyder, protesterer de.  og genstanden for protesten var pavens status og den romersk-katolske kirkes frelsesbegreb.

Ifølge den nye vision om frelse er enhver personligt ansvarlig for deres handlinger over for Gud.  Alle kom  selv kunne læse Bibelen. I mange lande førte dette til oversættelse af Bibelen til folkets eget sprog og undervisning i læsefærdigheder.

I mange lande, især i det nordlige Europa  nationale statskirkesystemer blev dannet.

Klostrene blev afskaffet, og præsterne fik lov til at gifte sig.

Lægfolkenes deltagelse i menighedens ansvarlige pligter blev støttet. Mange sekulære bevægelser, såsom den finske kirkes vækkelsesbevægelser, blev født inde i kirken.

bottom of page