top of page

ORTODOKSE KIRKE   KATOLSK KIRKE   KIRKELIG FORSKEL 1054   PROTESTANTISKE KIRKER   DEN LUTHERSKE CIRKEL   REFORMERET KIRKE   ENGLANDS KIRKE   ANDRE PROTESTANTISKE FÆLLESSKABER                                                 FINLANDS KIRKE HISTORIE

METODISTER

John Wesley (1703-1791)

var engelsk  kirke (anglikansk)  præst. Under sine studier var han omgivet af en gruppe universitetsstuderende, som praktiserede hengivenhed  regelmæssigt efter en bestemt formel. Af denne grund begyndte andre at kalde gruppemedlemmer for metodister.

 

Oplevelsen af personlig omvendelse efterfulgt af helliggørelse er vigtig for metodister.  Indvielseslivet betyder socialhjælpsarbejde samt forkyndelse og uddannelse for dem.

 

Bevægelsens aktiviteter var især rettet mod den arbejdende befolkning i England, som følte, at de var blevet glemt af den anglikanske kirke.  Senere flere  Der har været metodistledere i det engelske arbejderparti.

Oprindeligt drev virksomheden i England  inden for kirken, men efter Wesleys død udskiltes den til sin egen kirke i England og tidligere i USA. I dag er det den tredje i USA  den største kristne kirke ..

Metodister accepterer barnedåb, men når en person slutter sig til kirken, bliver den døbte konfirmeret, hvilket vil sige bekræftelse af dåben.

Nadveren forstås som en bekræftelse af forløsningen ved Kristi død  til minde om.

Metodistkirken i Finland udfører missioner i Vepsa-regionen i Rusland og i Indien.

Antallet af tilhængere i verden er omkring 50 millioner.

bottom of page