top of page

THE UNDERSTANDING OF GOD

ABSOLUTE MONOTEISM

la  ilaha  illa  llah  "There is no god but God" This is how the creed of Islam begins. Creed defines Islam as an absolutely monotheistic religion. According to Islamic scholars, Allah can be considered the same God,  where  even Christians believe. (Muslims do not believe in the doctrine of the Trinity!)

 

WHAT IS ALLAH WHAT IS IT?

In relation to creation, Allah is an actor beyond that, beyond human comprehension, but at the same time present in his creation. He has expressed his will to mankind through the Prophet in the Qur’an. The most important message given by Allah to the Prophet Muhammad  was to convey the message of the coming day of judgment at the end of time. 

Allah has 99 names according to the Qur’an. These names are considered to be self-defined by Allah. For this reason, a Muslim does not want to name him by other names and attributes. Some negative definitions of what he does not accept, e.g., God is not human-like.

The 99 names of Allah are in the Qur’an

"Merciful, Merciful, King, Holy, Peaceful, Faithful, Protector, Mighty, Almighty, Self-Great, Creator, Creator, Designer, Forgiver, Victory, Giver, Supporter, Opener, All-Knowing, Grabber, Disseminator, Humiliator, Ylent , Humiliating, Hearing, Seeing, Judge, Fair, Friendly, Standing, Gentle, Sublime, All Forgiving, Appreciative, Elevated, Great, Guardian, Administrator, Respectful, Majesty, Generous, Vigilant, Willing, Answering, All-encompassing, Comprehensive , Awakening, Witness, Truth, Trusted, Strong, Stable, Benefactor, Praiseworthy, One who reads, Performer, Restorer, Giver, Death, Living, Eternal, He who finds, Unique, One, Standing, Able, He who has power , Promoter, Delayer, First, Last, Obvious, Encrypted, Guiding, Supreme, Good, Merciful, Avenger, Merciful, Compassionate, Lord of the Lord, One Who Owns All Highness and Glory, Right Action va, Collector, Self-sufficient, Giver of Wealth, Retainer, Pain Painter, Utility, Light, Guide, Beginning of All, Remaining, Heir, Righteous, Patient, God - His Majesty is high.

Sources: Hämeen-Anttila Jaakko: Handbook of Islam pages: 110-116

  (www.islamopas.com )

Photo of Hagia Sofia from Istanbul. The former Christian church has been converted into a mosque

The Muslim prayer ribbon has 99 beads depicting the 99 names of Allah. Sometimes there are only 33 beads on the prayer ribbons.

 KORAANISSA OLEVAT ALLAHIN 99 NIMEÄ

"Armelias, Armollinen, Kuningas, Pyhä, Rauha, Uskollinen, Suojelija, Mahtava, Kaikkivaltias, Itsessään Suuri, Luoja, Aikaansaaja, Muotoilija, Anteeksiantaja, Voittoisa, Antaja, Elättäjä, Avaaja, Kaikkitietävä, Tarttuja, Levittäjä, Alentaja, Ylentäjä, Kunnian suoja, Nöyryyttäjä, Kuuleva, Näkevä, Tuomari, Oikeudenmukainen, Ystävällinen, Pystyvä, Lempeä, Ylevä, Kaikki Anteeksiantava, Arvostava, Korotettu, Suuri, Vartija, Ylläpitäjä, Kunnioitettu, Majesteetti, Antelias, Valpas, Rukouksiin vastaaja, Kaikenkäsittävä, Viisas, Rakastava, Loistava, Herättäjä, Todistaja, Totuus, Uskottu, Vahva, Vakaa, Hyväntekijä, Ylistettävä, Se joka pitää lukua, Esiintuoja, Palauttaja, Elämänantaja, Kuolemantuoja, Elävä, Ikuinen, Se joka löytää, Ainutlaatuinen, Yksi, Pysyvä, Kykenevä, Se jolla on valta, Edistäjä, Viivyttäjä, Ensimmäinen, Viimeinen, Ilmeinen, Salattu, Ohjaava, Korkein, Hyvä, Laupias, Kostaja, Armahtaja, Myötätuntoinen, Herruuden Haltija, Se joka omistaa kaiken Korkeuden ja Kunnian, Oikein Toimiva, Kokoaja, Itseriittävä, Rikkauden antaja, Pidättäjä, Tuskantuoja, Hyödynsuoja, Valo, Opastaja, Kaiken Alku, Jäljelle Jäävä, Perijä, Oikeamielinen, Kärsivällinen, Jumala - korkea on Hänen Majesteettinsa.

                                                                         Lähteet: Hämeen-Anttila Jaakko: Islamin käsikirja sivut: 110-116

                                                                                                                                                    (www.islamopas.com)

bottom of page