top of page
Tausta

 

Arjalaisen kulttuurin (1800-800 eKr.) piirteisiin kuului jo varhain pitkälle kehittynyt työnjako. Maan valloittajina he varasivat itselleen tärkeimmät tehtävät uskonnollisissa ja maallisissa toimissa. Brahmaanit,ksatriyat, vaisyat, sudrat olivat arjalaisia . Koko hierarkian alapuolelle jäivät dalitit (koskemattomat).

Jokainen kasti eli varna jakautuu tuhansiin jateihin eli alakasteihin, joilla kullakin on tarkat määritykset, mitä he saavat tehdä työkseen tai miten on soveliasta pukeutua,keneltä voi ottaa ruokaa, kenen kanssa solmitaan avioliitto, . Kosketus alempikastiseen voi vaatia rituaalisen peseytymisen.

Rotuerottelu toteutuu

Samalla väestö jakautui myös rodullisesti, sillä pohjoisesta tulleet arjalaiset olivat etelän alkuperäiskansaa dravideja vaaleampia ihonväriltään (Varna tarkoittaa väriä). Vaaleat olivat hallitsijaluokkaa ,kuuluivat kastijärjestelmään, mutta dravidit suljettiin kastien ulkopuolelle. Nykyään näitä dravidien jälkeläisiä on noin 250 miljoonaa. He elävät surkeissa olosuhteissa eivätkä kelpaa edes palvelijoiksi. He tekevät kaikki "saastaiset työt".

Virallisesti kastijärjestelmä kumottiin Intiassa 1950. Nykyään se kuitenkin vaikuttaa edelleen varsinkin maaseudulla, mutta kaupungeissa vähemmän, koska esim. uusi teknologia on tuonut uusia ammatteja ja työpaikkoja, joita kastit eivät voi määritellä. Synyy myös uusia jateja (alakasteja). Työttömyys voi panna ylempikastisen tekemään alemman kastin töitä. Tällöinkin on vaarana, että oma kasti hylkää hänet. Intian hallitus on varannut osalle dalitien lapsista kiintiöpaikkoja kouluissa.

Mahatma Gandhi kutsui kastittomia " harijaneiksi", Jumalan lapsiksi

Uskonnolliset perustelut kasteille.

 

Rigveda Manun  lait: " Ihmiskunnan kartuttamiseksi hän (Brahma) loi ihmissuvun; suustaan, käsivarrestaan, reidestään ja jalastaan hän loi brahmanan, ksatrijan, vaisjan ja sudran."

Hindut käsittävät elämisen omassa kastissaan olevan osan hänen karmaansa. Kun hän noudattaa uskollisesti dharmaa, täyttää hänen kastinsa mukaiset velvollisuudet, voi hän seuraavassa elämässään päästä korkeampaan kastiin. Koko ajattelua leimaavat uskonnolliset puhtaussäännöt: puhdas-saastainen. Joskus onkin väitetty, että silloin, kun kastilaitos loppuu, loppuu myös hindulaisuus. Nämä kaksi ovat niin kiinteässä yhteydessä toisiinsa.

bottom of page