top of page

HINDUN ELÄMÄN PÄÄMÄÄRÄ

"Kun ihminen ymmärtää, että kaikki olennot ovat yhtä kaikkiallista henkeä, silloin hän käsittää kaikkien olentojen ykseyden, ja aistiharhat ja murhe häviävät."   

                                                                                              ( Isavasja upanisad )

Hindulaisuuden mukaan ihmisen päämäärä on päästä pois samsaran pyörästä/jälleensyntymien kiertokulusta, sulauttaa atman/ sielu brahmaniin/maailmansieluun. Länsimaisen ajattelun vastaisesti hindu ei toivo itselleen uutta jälleensyntymistä uutena mahdollisuutena elää .

BRAHMAANI

Hindulaisen filosofian mukaan, (mikä ilmenee Veda-kirjoista), brahman on henki, absoluuttinen totuus, josta kaikki on saanut alkunsa. Sitä ei ole luotu, vaan se on aina ollut olemassa . Se on kaikkialla, ajasta ja paikasta riippumaton.

ATMAN

Atmanilla tarkoitetaan sielua, joka myös on osa brahmania, siis osa hengellistä todellisuutta . Atmanin on elettävä maallinen elämä uudessa ruumiissa, joka on harhan eli mayan vallassa . 

SAMSARA

Olemassaolon kiertokulku, kaikkien elävien olentojen syntyminen uudelleen ja uudelleen uudessa ruumiillistumassa jatkuu niin kauan kuin ihminen havahtuu ymmärtämään elävänsä harhassa ja tietämättömyydessä olemassaolon todellisesta luonteesta.

KARMA

Elämien kiertokulussa ihminen kantaa mukanaan  karmaa edellisestä elämästään , mikä tarkoittaa hyviä ja pahoja tekoja ja niiden seurauksia, . Ihmisen seuraavan jälleensyntymän  olosuhteet määräytyvät karman lain mukaan. Jos olet elänyt hyvin, olet kerännyt itsellesi hyvää karmaa. Karma määrää  esimerkiksi kastin seuraavassa elämässä. Huonoon kastiin syntynyt selittää itsellensä tämän juuri karman lain seurauksena. Tämä on siis hindulaisuden selitys kärsimyksenongelmaan.

MOKSA

Hindun elämien päätepiste, jolloin samsaran pyörä pysähtyy. Ihminen on oivaltanut olevansa osa maailmankaikkeutta, brahmania. Atman sulautuu brahmaniin.

 

DHARMA (SANATANA DHARMA= Ikuinen elämänohje)

Dharma tarkoittaa oppia, velvollisuutta,hyvettä,elämänohjetta tai maailmanjärjestystä. Useat intialaiset mieltävät sen tarkoittavan myös uskontoa. Ennen kaikkea se on moraaliperiaate, minkä mukaisesti kaikkien tulisi elää. Dharman mukaisesti elävän tulisi pitää ihanteinaan totuutta, väkivallattomuutta (ahimsa), uhrautuvaisuutta ja itsekieltäymystä. 

Hindulaisuuden mukaan ihmiselämässä on kolme päämäärää, joiden tulisi olla keskenään tasapainossa onnellisen elämän saavuttamiseksi:Velvollisuuksien täyttäminen, vaurauden hankkiminen ja aistinautinnot.

                                                           

KOLME PELASTUKSEN TIETÄ:

 

 

 

 

 

 

Kuva: Pixabay     

 

 

 Tiedon tie:

 

Tämä tie vaatii perehtymistä Veda-kirjallisuuteen gurujen avulla ja usein eristäytymistä arkipäivän maailmasta.

Ihmisen tulisi päästä pois harhan (mayan) vallasta ja oivaltaa, että hänen sielunsa on osa maailmansielua brahmania. Tämän oivallettuaan hän saavuttaa vaphduksen , moksan ja elämien kiertokulku lakkaa atmanin sulautuessa omaan alkuperäänsä brahmaniin.

 

Tekojen tie:

 

velvollisuuksientäyttäminen pyyteettömästi. Myös tavalliset ihmiset voivat harjoittaa tätä pelastustietä jokapäiväisessä elämässään.

 

Antaumuksen tie

 

Pelastus saavutetaan jumalaa palvomalla ja uhraamalla. Palvoja pyhittää kaikki tekonsa jumalalle eikä hänelle itselleen kerry niistä karmaa. Jumala antaa palvojalleen pelastuksen lahjana.

Kuva: Pixabay

Tehtävässä voi olla yksi tai useampi oikea vastaus.

bottom of page