top of page

Eurooppalaisilla on usein tapana puhua islamista yhtenä kokonaisuutena. Todellisuudessa islam ja muslimit voivat olla hyvinkin erilaisia. Erilaisuuteen vaikuttaa se kulttuuripiiri, missä islamia harjoitetaan ja islamin opillinen suuntaus.   Kummankaan pääsuunnan edustajia ei voi tunnistaa mistään ulkoisesta merkistä, kuten esim. pukeutumisesta.  

Kahden pääsuuntauksen sunnalaisuuden ja shiialaisuuden ero johtuu pääpiirteissään siitä, miten ne suhtautuvat profeetta Muhammadin vävyn ja serkun Alin hahmoon: Kuuluiko Muhammadin kuoleman jälkeen johtajuus Alille vai ensimmäisille Muhammadin kanssa työskenneille käännynnäisille ?  

SUNNALAISUUS

Profeetta Muhammadin elämäntavan seuraajat

Sunnalaisilla on ehdoton enemmistö maailman muslimimaiden keskuudessa noin 80-90%. Suomessa elävistä muslimeista myös enemmistö on sunneja.

Sunna tarkoittaa arabiaksi tietä. Sunnalaisiksi alettiin kutsua niitä, jotka Muhammadin (570-632) kuoleman jälkeisessä valtataistelussa     

 (Vallan saivat , miehet, joita alettiin kutsua kalifeiksi. Muslimiyhteisö valitsi heidät vuorollaan keskuudestaan tehtävään. He eivät saaneet valtaa sukulaisuuden perusteella, vaan heidät todettiin kykeneviksi johtajiksi, uskonnollisiksi auktoriteeteiksi uskonyhteisölle. ummalle.)

Abu Bakr 632-634,

Umar 634-644,

Uthman 644-656,

Ali ibn Abi Talib 656-661 (Ali murhattiin)seurasivat profeetta Muhammadin elämäntapaa ohjeellisena omassa elämässään.

Se, miten profeetta olisi missäkin tilanteessa toiminut, säilyi perimätietona , haditheina. Vasta 700-luvulta alkaen niitä alettiin kirjoittaa muistiin.

Sunnalainen oppi perustuu  haditheihin ja uskonoppineiden yhteisiin päätöksiin (700-luvulta) Koraanin tulkinnasta. Yhteiset päätökset eivät tarkoita mitään esim. kristillisissä kirkoissa kirkolliskokousten oppimääritelmiä ja siksi on vaikeaa tarkasti antaa vastauksia, mikä on oikea sunnalainen oppi. "Jokainen uskonoppinut voi uskonkysymyksissä muodostaa oman kantansa itsenäisesti, peruslähteisiin tukeutuen." (Hämeen-Anttila: Islamin käsikirja s.106)

Sunnalaisilla ei ole uskonoppineiden hierarkiaa.

Suurajatollah Khomeini

SHIIALAISUUS, Alin puolue

Shiialaisuus-sana johdetaan Alin puoluetta tarkoittavasta arabiankielisestä sanasta. Ali ibn Abi Talibi oli Muhammadin serkku ja vävy. Muhammadin kuoltua osa hänen kannattajistaan, muslimeista, olisi halunnut Alin profeetan seuraajaksi . Näin ei kuitenkaan tapahtunut  vaan kalifiksi valittiin Muhammadin lähimpiä miehiä, jotka eivät kuuluneet hänen lähisukuunsa. Tästä yhteisön johtajakiistasta shialaiset itse katsovat oman yhteisönsä historian alkavan.

Imaameista (shiajohtaja) muodostui shiialaisille tärkeä auktoriteetti uskonnollisesti ja poliittisesti, sillä he eivät hyväksyneet kalifien valtaa. Auktoriteettiin oikeutti heidän uskonsa mukaan Alilta siirtynyt valta ja karisma ohjata yhteisöä poliittisissa ja uskontulkinnallisissa kysymyksissä. Imaamit muodostavat järjestäytyneen hierarkian.  Yleensä kaikki shiialaiset imaamit olivat Alin jälkeläisiä, vaikka yhteisö ei aina ollut samaa mieltä edellisen imaamin suorittamasta valinnasta poikiensa keskuudesta seuraajakseen.

Uskonnollis-poliittiset erimielisyydet johtajavalinnoissa tuottivat useita marttyyrejä. Kuuluisin marttyyri on Muhammadin tyttärenpoika Husain. Hän kuoli Kerbelan taistelussa 680.Tästä sai alkunsa shiialaisuudelle leimaa-antava marttyyrien kunnioitus. 

12-SHIALAISUUS

12. imaamin, Mahdin, paluun odottajat

12-shialaisuus on nykyisen shialaisuuden päämuoto.

Suunta saa nimensä profeetta Muhammadin tyttärenpojasta Alista lähteneestä imaamien ketjusta. Tämän uskomuksen mukaan viimeinen 12. imaami on kätkeytynyt vuonna 874. Hän oli edeltäjänsä poika ja hänen syntymänsä oli ensin pidetty salassa. 12.imaamin sanottiin  pitävän yhteyttä kannattajiinsa "välittäjien" avulla. Myöhemmin imaami muuttui eskatologiseksi hahmoksi  mahdiksi opin kehittyessä ja imaamin paluun viivästyessä. Hän palaa vasta viimeisinä päivinä, jolloin hän järjestää maailman uudelleen ja tuhoaa viholliset.

Kuvassa ensimmäinen 12 imaamiketjun imaami Ali, profeetta Muhammedin tyttären poika

Teos 1300-luvulta Ibn al-Kutbi GNU Free Dokumentation Licence

SUUFILAISUUS

mystikkojen islam

Suufilaisuus syntyi liikkeenä 700-luvun lopussa. Suufit itse johtavat liikkeensä alun  profeetta Muhammediin, joka heidän mukaansa oli kaikkien suufilaisten alkujuuri. Tutkijoiden mukaan suufilaisuus on saanut vaikutteita  kristillisiltä idän kirkon mystikoilta esim. askeesin ihailun ja yksinkertaiseen villavaatteeseen pukeutumisen. Suufi tarkoittaa (yhden tulkinnan mukaan) sananmukaisesti villaan pukeutunutta. Toisen tulkinnan mukaan sana voi tarkoittaa puhtautta ja viisautta.

Suufilaisuus on aina tasapainoillut sunnalaisuuden  ja shiialaisuuden välimaastossa.Jopa toisia uskontoja kohtaan he ovat olleet avoimia koska heillä on samat kysymyksenasettelut kuin kaikilla muillakin uskonnoilla:Kuka olen, miksi elän, miten tulisi elää, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen.

Suufeja on joskus nimitetty Jumalasta juopuneiksi.(Jaakko Hämeen-Anttilan kirja :Jumalasta juopuneet 2014)) Tämä viittaa suufilaiseen mystiikkaan. Suufit pyrkivät henkilökohtaiseen Jumala-kokemukseen erilaisten teiden avulla. Suufilaisuudessa on sosiaalisia ja filosofisia suuntauksia ja veljeskuntia.

KUVA: KIRSTI SUONSYRJÄ

KUVA:KIRSTI SUONSYRJÄ

.Dervissien vaatetus ennen tanssin alkua. Kamelinkarvahattu tarkoittaa symbolisesti oman minän hautakiveä. Dervissin tarkoituksena on päästä eroon omasta minästä ja näin saavuttaa jumalayhteys.

Maulana Rumi

DERVISSIT  

Länsimaissa tunnetuin suufilainen liike ovat  Tanssivat dervissit .Liikkeen perusti Turkissa ,nykyisessä Konyassa, suufimystikko ja runoilija Maulana Rumi (1207-1273)

Tanssiesitys alkaa musiikkiesityksellä. Yleensä käytetään ruokohuiluja, rumpujaja kielisoittimia. suufimestari resitoi Koraania. Tanssijat kumartavat vuorotellen kunnioittavasti mestarille, sitten toisilleen, kävelevät pää painuksissa ympyrää, pudottavat mustan viittansa,mikä merkitsee totuuden tielle syntymistä ja matkan alkua kohti Allahia. Vähitellen alkaa pyörimisliike : Vasen jalka antaa vauhtia oikealle jalalle, joka pyörii paikallaan. Pyörimisen kiihtyessä kädet nousevat ylös: oikea käsi osoittaa avoimena taivaaseen, vasen kohti maata. Tällä ilmennetään, että kaikki on Jumalalta saatua, mutta kaikki halutaan antaa pois. (Enqvist: Uskomaton matka uskovien maailmaan)

bottom of page