top of page

 PROTESTANTU BAZNĪCAS

Diagramma parāda, kur  no konfesijām ir katra protestantu baznīca. Katrai baznīcai ir sava dzimšanas vēsture un īpašas iezīmes. Kā norāda viņu nosaukums, viņi protestē.  un protesta objekts bija pāvesta statuss un Romas katoļu baznīcas pestīšanas koncepcija.

Saskaņā ar jauno pestīšanas redzējumu, katrs ir personīgi atbildīgs par savu rīcību Dieva priekšā.  Visi ieradās  var pats lasīt Bībeli. Tas daudzās valstīs noveda pie Bībeles tulkošanas tautas valodā un lasītprasmes mācīšanas, tāpat arī dievkalpojumi kļuva par tautas valodu, piešķirot sprediķim lielāku nozīmi nekā iepriekš.

Daudzās valstīs, īpaši Ziemeļeiropā  izveidojās nacionālās valsts baznīcu sistēmas.

Klosteri tika likvidēti, un priesteriem tika atļauts precēties.

Tika atbalstīta laju dalība atbildīgajos draudzes pienākumos. Baznīcā dzima daudzas laicīgās kustības, piemēram, Somijas baznīcas atmodas kustības.

bottom of page