top of page

DET GAMLE TESTAMENTES FØDSEL

BILLEDER: EMMA KIISKI

Oral genetisk tid ca  1500 f.Kr

Mundtlig genetisk information er samlet i skriftlig form  omkring 1000 f.Kr

Samling af bøger  omkring 500 f.Kr.

Papyrus som skrivemateriale

Bogsamlingen er komplet

omkring 170 f.Kr.

Kort over Woodrow, Sanders: Biblical Persons 1987

Det Gamle Testamente blev født i en bred vifte af mellemøstlige kulturkredse.  Alle  til denne kulturkreds  de folk, der har hørt til, har sat deres præg på det. De "frugtbare halvmåne" handelsruter gik gennem Syrien-Palæstina. I Det Gamle Testamente er virkningerne synlige  i religiøs tænkning, i holdninger til politik  , i den skrevne civilisations former og arter, i den mytiske tradition.  De yngste bøger i Det Gamle Testamente viser indflydelsen fra den hellenistiske kultur, der havde spredt sig med Alexander den Stores ekspeditioner. Jøder levede inden for denne kultur i det 5. århundrede f.Kr. under eksilet i Egypten og Babylonien.

bottom of page