top of page

IHMISEN PÄÄMÄÄRÄ - MITEN TULEE ELÄÄ

Moses Maimonides. Kuva hänen haudaltaan Tiberiaksesta Israesissa.

Halakhan (lain) noudattaminen

on polku hyvään elämään. Se ohjaa yksilön ja yhteisön elämää.

Ihmisen tulee jäljitellä Jumalaa (imitatio Dei), jota ei ymmärretä Jumalan kaltaiseksi tulemisena vaan Jumalan käskyjen noudattamisena.

Toorassa on 613 käskyä, joista positiivisia on  248

ja kieltoja on 365.

Osaa näistä käskyistä ei enää voida noudattaa, sillä ne ovat vanhentuneita (esim Jerusalemin temppelirituaaleja koskevia.) 

Tärkeimpänä pidetään13 periaatta (Maimoniden 1135-1204 ), joiden mukaan tulee elää. Ne ovat uskonelämän minimivaatimuksia:

1. Jumala on olemassa.

2. Jumala on yks.i

3. Jumala on ruumiiton.

4. Jumala on ikuinen.

5. Jumalan yksin tulee olla palvonnan kohde.

6. Profeettojen sanat ovat totta.

7. Mooses on suurin profeetta.

8. Toora annettiin Moosekselle.

9. Toora on muuttumaton Jumalan laki.

10. Jumala tietää ihmisten teot.

11. Jumala palkitsee hyvästä ja rankaisee pahasta.

12. Messias saapuu.

13. Kuolleet nousevat ylös.

Rituaalisten määräysten noudattaminen

 

on tärkeää esim. poikien ympärileikkaus ja muut elämänkaaren riitit , sapatin viettäminen oikein  , monet kalendaarijuhlat  ja

ruokasäädökset (kosher-ruoka).

 

 

Juutalaisen ihmiskäsityksen 

 

mukaan ihminen on hyvä, mutta hänellä on myös taipumus pahaan. Hänellä on vapaa tahto, jolloin hän voi valita eettisesti hyvän ja pahan välillä, mutta hän vastaa valinnoistaan kuolemansa jälkeen Jumalalle. Jos on valnnut väärin , tehnyt pahoja tekoja, voi katua, pyytää anteeksi ja palata takaisin Jumalan kumppanuuteen eli siksi ihmiseksi, miksi Jumala on hänet luonut.

Juutalaisuudessa on aina pidetty ahkeruutta, yhteisön jäsenistä huolehtimista ja opiskelua suurina hyveinä. Ihmisen tulee aktiivisesti omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että maailmasta tulisi parempi .

Käsitykset tuonpuoleisesta elämästä 

 

vaihtelevat suuresti. Käsitys oikeamielisesti eläneiden pääsemisestä Jumalan yhteyteen kuoleman jälkeen on yleinen. Jotkut uskovat  ylösnousemukseen, jotkut ajattelevat Messiaan tuovan paratiisin tullessaan.

bottom of page