top of page

JAHVE

 Shema Israel: ”Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi”

"Minä olen se, joka olen"(2.Moos.3:14)

Uskontunnustuksen mukaan juutalaiset tunnustavat vain yhden Jumalan. He ovat Jumalan valittu kansa, joka on kutsuttu todistamaan tätä oppia.

 

Abrahamia pidetään  ensimmäisenä, joka erottautui polyteistisestä  uskonnosta  ja siirtyi todistamaan uskoa yhteen Jumalaan.

Juutalaiset  eivät hyväksy kristittyjen kolminaisuusoppia.

JUMALAN OMINAISUUKSIA

Jumala on yksi

Jumala on kaiken luoja.

Jumala on ruumiiton.

Jumala ei ole mies eikä nainen.

Jumala on kaikkialla läsnä.

Jumala on kaikkivoipa

Jumala on kaikkitietävä.

Jumala on ikuinen.

Jumala on oikeudenmukainen ja armollinen.

Jumala on hyvä ja täydellinen.

Jumalan nimeä ei saa lausua ääneen vaan se korvataan sanoilla: Jahve, Adonai, Elohim. Heprealaisessa Raamatussa Jumala kirjoitetaan JHWH. Ihminen on arvoton lausumaan tämän nimen.

 

Jumalaa ei koskaan kuvata. Tämä saattaa johtua siitä, että juutalaisten oli pysyttävä erillään naapurikansojen kuvallisista jumalista.

Jumala vaatii ihmisiltä käskyjensä noudattamista kiitollisuudenoasoituksena hänen Mooseksen välityksellä solmimastaan liitosta

Marc Chagall: Jumala antaa laintaulut Moosekselle

KUVA: Kirsti Suonsyrjä

bottom of page