top of page

Juutalaisuuden alkuajoista lähtien siihen on kuulunut Messiaan odotus. Vastaava heprealainen sana tarkoitti voideltua. Alkuaan tällä sanalla tarkoitettiin hallitsevaa kuningasta.

 

Moses Maimoniden kolmessatoista uskonkohdassa (juutalaisen uskonelämän minimivaatimukset)  usko Messiaan saapumiseen on kahdentenatoista.

 

Profeettojen Messiasennustukset:

2. Samuelin kirja 7:11-16 ennustaa, että Messias ilmestyisiDaavidin sukuhaarasta. Jesajan kirjassa 11:1-10 kerrotaan Messiaasta, jonka Jumala lähettää ja jonka tehtävänä on vapauttaa Israelin kansa sen kokemista kärsimyksistä ja sorrosta ja tuoda rauha ja hyvä tahto maailmaan. Hän tuo Jumalan herruuden eli taivasten valtakunnan maailmaan.

 

Milloin Messias tulee?

Messiaan käsitetään saapuvan silloin, kun kansallinen kärsimys on huipussaan. Tällaisina historian vaiheina on Messiaan odotus aina korostunut voimakkaasti ja erilaisia "Messias-kandidaatteja" on ilmaantunut. Kukaan ei ole juutalaisten mielestä vielä ollut oikea, sillä kukaan ei ole tuonut koko maailmaa käsittävää rauhaa. Toisen tulkinnan mukaan Messias tulee silloin, kun ihmiset toteuttavat lain täydellisesti. Juutalaiset sanovatkin usein:"Katsokaa ympärillenne. Onko maailmassa rauha? Elävätkö ihmiset Jumalan käskyjen mukaan."

1700-luvulla alkoivat Euroopan juutalaisten keskuudessa vaikuttaa liberalistiset aatteet. Tämä johti modernin juutalaisuuden nousuun. Näissä piireissä  hylättiin ajatus persoonallisesta Messiaasta ja Messias-ajatus alettiin tulkita messiaaniseksi ajaksi, ajaksi, jolloin saapuisi rauha , onni ja menestys. Tällainen uuden messiaanisen aikakauden ajatus tyydytti myös kaikkia niitä, jotka olivat kokeneet holokaustin kauhut.  Juutalaisten monivaiheinen historia on ollut sortoa ja kärsimystä monen eri hallitsijan ja valtakunnan alaisuudessa. Näissä oloissa alkoi myös  kuva loistavasta kuningas-Messiaasta muuttua kärsiväksi  ja nöyräksi Herran palvelijaksi.

 
Messiaaniset  juutalaiset

Messiaaniset juutalaiset eivät enää odota messiaan saapumista, vaan he ovat omaksuneet ajatuksen, että Jeesus Nasaretilainen oli Vanhan testamentin profeettojen ennustama Daavidin suvusta syntynyt Messias.

Messiaanisia juutalaisia on maailmassa , noin 250000. He ovat säilyttäneet juutalaisen identiteettinsä: poikien ympärileikkauksen, hää-ja hautaustavat.

Israelissa, minne viime vuosikymmeninä on saapunut paljon "sekaperheitä"- toinen vanhemmista juutalainen, toinen kristitty, on messiaaninen juutalaisuus tuntunut  sopivalta ratkaisulta.

Jerusalem Öljymäeltä kuvattuna. Muurin keskivaiheilla on Kultainen portti, joka on muurattu umpeen. Eräiden Raamatun tulkintojen mukaan Israelin Messias saapuu tästä portista.

bottom of page