top of page

Paavin viran uskotaan periytyneen apostoli Pietarilta, joka oli ensimmäinen Rooman piispa. Nykyiset paavit, Leo Suuresta (paavina 440-461) asti sovittavat itseensä, valtansa perusteeksi,  Jeesuksen sanat Pietarille: " Sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."   

 

Näihin sanoihin vedoten, Pietarilla ja sen jälkeen paaveilla on katsottu olleen    ylin tuomio-hallinto- ja opetusvalta kirkossa. "AVAINTEN VALTA" (katso kuva: Pietarilla kädessään kultainen (taivaallinen valta) ja hopeinen  (maallinen valta) avaimet.)

Kaarle Suuri antoi paaviudelle suojeluksensa 800-luvulla. Tämä lisäsi kirkon maallista valtaa. Paavi nousi keisarinkin yläpuolelle, sillä paavi kruunasi keisarin. Paavi Innocentius III ( paavina 1198-1216) asti paavit käsitettiin Jeesuksen sijaisiksi maan päällä .Innocentiuksen mukaan paavi on " ,  pienempi Jumalaa, mutta suurempi ihmistä" Kuninkaat ja keisarit tottelivat hänen ohjeitaan ja käskyjään. Vaikka noin sadan vuoden kuluttua paavin  poliittinen valta heikkenikin, pysyi korkein tuomiovalta paavin kuurian lainoppineilla. Koko Eurooppa haki riita-asioilleen viimeistä oikeuden päätöstä Roomasta. Roomasta muodostui siis meidän aikamme Bryssel.

1800-luvun lopulla paaveista tulee Vatikaanin ensimmäisen konsiilin julistuksen mukaisesti erehtymättömiä, kun he puhuvat" ex cathedra eli kun hän kaikkien kristittyjen paimenena ja opettajana ylimmällä apostolisella arvovallallaan määrittelee kirkon uskoa tai elämää koskevan opin."

Nykyinen paavi otti nimen Franciscus. Hän on Pietarin jälkeen 266:s tällä paikalla ja myös ensimmäinen jesuiitta.  Yleensä paavit ovat virassa kuolemaansa asti, mutta lain mukaan he voivat itse erota virasta, mutta kukaan muu ei voi erottaa heitä.Tätä oikeutta  edellinen paavi Benedictus XVI  käytti, hän erosi terveydellisiin syihin vedoten.  Tämä ei ole toistunut useinkaan kirkon historiassa, edellisen kerran paavi erosi virastaan 1415, siis noin 600 vuotta sitten.

 

Paavi  on katolisen kirkon korkein johtaja.

Hän johtaa maailman suurinta yhtenäistä organisaatiota, katolista kirkkoa. Hän on sekä hengellinen että maallinen johtaja.  Hän on Rooman piispa ja  pienen, Rooman kaupungin sisällä olevan Vatikaanivaltion päämies. Nykyään hänen poliittinen valtansa maallisena hallitsijana on olemattoman pieni, mutta hengellinen valta sitäkin suurempi. Maailma seuraa erittäin tarkasti paavin esittämiä moraalisia kannanottoja. Monille katolilaisille paavin mielipiteet, aportista, eutanasiasta, ehkäisystä, naisten asemasta kirkossa, sukupuolivähemmistöistä, suhtautumisesta muihin uskontoihin ovat ihanteita, joita he  yrittävät noudattaa. Muu maailma kritisoi, keskustelee, muttei jätä niitä huomiotta.

Median aikakautemme on osoittanut, miten paavien henkilökohtaiset ominaisuudet ovat tulleet tärkeiksi. Puolalainen Johannes Paavali II oli erittäin vanhoillinen, mutta rakastettu. Häntä seurannutta saksalaista  Benedictus XVI  pidettiin  kansalle etäisempänä "professorina". 

bottom of page