top of page

VECĀ DERĪBA

Koncentrējas uz Izraēlas tautas posmiem un Dieva vadību viņu tautas dzīvē. 

Tās galvenā vēsts ir derība starp Dievu un Israēla tautu.

 

Oriģinālā ebreju valoda (Daniela grāmata aramiešu valodā)

Papiruss kā rakstāmmateriāls

Kopā 39 grāmatas

5 Mozus grāmata  =                             ( 1. 1. Mozus 2. 2. Mozus grāmata, 3. 3. Mozus 4. Cipari, 5. 5. Mozus grāmata)

Jozuas grāmata

Tiesnešu grāmata

Rutas grāmata

2 Samuēla grāmatas

2 Karaļu grāmata

2 hronikas

Ezras grāmata

Nehemijas grāmata

Esteres grāmata

 

 

 

 

 

Jesajas grāmata

Jeremijas grāmata

Ecēhiēla grāmata

Daniela grāmata

Hosea

Džoels

Amos

Obadja

Jona

Miika

Nahum

Habakuks

Sefanja

Haggai

Cakarija

Malakia

Darbs

Sakāmvārdu grāmata

Mācītāja grāmata

Psalmu grāmata

Apelācijas vēstules

Dziesmu dziesma

TOORA / PENTATEUKKI
bottom of page