top of page

ORTODOKSE KIRKE   KATOLSK KIRKE   KIRKELIG FORSKEL 1054   PROTESTANTISKE KIRKER   DEN LUTHERSKE CIRKEL   REFORMERET KIRKE   ENGLANDS KIRKE   ANDRE PROTESTANTISKE FÆLLESSKABER                                                 FINLANDS KIRKE HISTORIE

ARKIV AF CANTERBURY

Cantebury Cathedral Foto: Hansa Musil GNU Free Documentation License

Ærkebiskoppen af Canteburys pligter omfatter også salvelsen og kroningen af den nye konge. Den sidste højtidelige ceremoni fandt sted i Westminster Abbey i London i 1953, da dronning Elizabeth II blev kronet

Den anglikanske kirke kaldes også den episkopale kirke, fordi den sætter stor pris på biskopembedet. Dette skyldes den lange historiske tradition for embedet, fra den udelte kirkes tid.

Siden 1990'erne har det været muligt at ordinere kvinder og mænd til præster og biskopper.

 

 

 

 

                            Billede fra Wikipedia

 

Ærkebiskop af Cantebury Justin Welby

 

Ærkebiskoppen af Cantebury er  Øverste åndelige leder af den anglikanske kirke. Den næste på skalaen er ærkebiskoppen af York.

 

Anglikanske kirker rundt om i verden sender deres repræsentanter til Lambeth-konferencen, som mødes hvert tiende år. Konferencen ledes af ærkebiskoppen af Cantebury

Westminster Abbey Foto: Kirsti Suonsyrjä
bottom of page