top of page

ORTODOKSE KIRKE   KATOLSK KIRKE   KIRKELIG FORSKEL 1054   PROTESTANTISKE KIRKER   DEN LUTHERSKE CIRKEL   REFORMERET KIRKE   ENGLANDS KIRKE   ANDRE PROTESTANTISKE FÆLLESSKABER                                                 FINLANDS KIRKE HISTORIE

ANDRE PROTESTANTISKE MINORITETSKIRKER OG FÆLLESSKABER I FINLAND

Fælles træk

Den største kirke i Finland er absolut den evangelisk-lutherske kirke og af den grund  de pågældende kirker kaldes her minoritetskirker.  

 

Disse har alle et fælles grundlag i reformationen og  alle var født af kirkerne født i reformationen, som ikke accepterede Pavins magt: de evangelisk-lutherske, reformerte og anglikanske kirker.

Bibelen er  i en central position . Alle burde læse Bibelen personligt,

Bibelen fortolkes bogstaveligt (sjov fundamentalistisk fortolkning af Bibelen)

Menighedens fælles bibelkredse

Optagelse i menigheden kræver først en personlig omvendelsesoplevelse , efterfulgt af dåb. Ingen barnedåb. (dåb af troende)

 

Kirken består kun af troende = en kirke af troende .

Gudstjenesterne er i fri form : musik, fællessang, bøn, taler, vidnesbyrd, hvor en taler for eksempel kan fortælle, hvordan han eller hun kom til tro.

Kirkerne har deres egne hjælpeorganisationer for de nødlidende. Der kan indsamles midler gennem forskellige indsamlinger og loppemarkeder.

Kirker ønsker at være uafhængige af staten og kan ikke opkræve kirkeskat. Klubbens medlemmer betaler selv for deres aktiviteter.

Der er lægfolk, der har ansvaret for kirkerne.

bottom of page