top of page

Baggrund om de symboler, der bruges i Bibelen om evangelister/evangelier

Ezekiel 1:5-10

Deres ansigter var som en mands ansigter, men til højre var ansigtet af en løve, og til venstre var ansigtet af en tyr, og alligevel havde de ansigtet af en ørne, alle fire ens. Hver skabning havde to vinger på toppen spredt bredt, så de rørte ved de andres vinger, og med to vinger dækkede de deres kroppe. De gik alle i retning af deres ansigter, hvor end ånden førte dem. Da de passerede, vendte de sig ikke. 

Åbenbaringen 4:7

En lignede en løve, en anden en ung tyr, en tredje lignede et menneskeansigt, og en fjerde lignede en flyvende ørn. 

 Hvordan blev evangelierne født?

Den information, vi modtager fra evangelierne, er ikke den eneste information skrevet af et øjenvidne.

Jesu ord blev først lært udenad af dem omkring ham. Efter Jesus døde, fortalte de, hvad Jesus havde lært og gjort. Dette blev en måde at undervise på i kirkerne. Dette var grunden til, at Jesu ord og beretninger om ham blev udvidet, modificeret og modificeret. Hensigten var, at de i kirkens nye situation (Jesus-bevægelsen) stadig følte sig veltalende, de kunne påberåbes for at forklare grundlaget for den spirende kristne tro.

Fra denne situation fortsatte evangelisterne med at redigere og fortolke "historien om Jesus".

Vi moderne mennesker burde skrive på denne måde som en forvanskning af historien, men det er ikke tilfældet for evangelister. De stræbte ikke engang efter historisk fremstilling og den slaviske kopiering af det materiale, de modtog, men med det formål at skrive religiøs undervisning. Åndelig sandhed steg til et højere mål end historisk sandhed

Evangeliernes indbyrdes forhold i fødselsprocessen. Synoptisk problem

Ifølge undersøgelsen har Mark, Matthew og Luke et centralt forhold til hinanden. Disse evangelier kaldes derfor synoptiske evangelier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mærke

skrevet i Rom  eller i Antiokia i Syrien i 60'erne og 70'erne

understreger, at Jesus var Guds søn.

Begyndelsen: "Den gode nyhed om Jesus Kristus, Guds søn, gik sådan ud."

Jesu mirakler

Matthæusevangeliet

skrevet i Syrien i 80'erne

Fremhæver Jesus som lærer

Prædiken på bjerget

Lukasevangeliet

skrevet i 90'erne i Rom

Historisk beskrivelse af begivenheder

Johannesevangeliet

Skrevet i 100-tallet i Syrien

en doktrinær fortolkning af Jesu ord

Disse fire evangelier blev accepteret i den nuværende kanon = Bibelbogsamling ved Koncilet i Kartago 397

De apokryfe (= udelukket fra kanon) evangelier omfatter:

bottom of page