top of page

DET GAMLE TESTAMENTE

Fokuserer på Israels folks stadier og Guds vejledning i deres folks liv. 

Dens hovedbudskab er pagten mellem Gud og Israels folk.

 

Original hebraisk (Daniels bog på aramæisk)

Papyrus som skrivemateriale

I alt 39 bøger

5 Mosebog  =                             ( 1. Første Mosebog 2. Anden Mosebog, 3. Tredje Mosebog 4. Fjerde Mosebog, 5. Femte Mosebog)

Josvas bog

Dommernes bog

Ruths bog

2 Samuels bøger

2 Kongernes Bog

2 Krøniker

Ezras Bog

Nehemias' bog

Esters Bog

 

 

 

 

 

Esajas' bog

Jeremias' bog

Ezekiels bog

Daniels bog

Hosea

Joel

Amos

Obadja

Jonas

Miika

Nahum

Habakkuk

Sefanja

Haggai

Zakarias

Malakia

Job

Ordsprogenes Bog

Prædikerens Bog

Salmernes Bog

Ankeskrivelser

Sange af sange

TOORA / PENTATEUKKI
bottom of page