top of page

Han blev født i Wilthaus, det nuværende Schweiz, i kantonen St. Gallen. Han studerede teologi i Wien  og Basel. Han blev ordineret til præst i 1506 og fra 1519 blev hans hovedbeskæftigelse Zürich.

Fra 1516 var han i korrespondance med Erasmus af Rotterdam, en ven af Luther. Han var meget fortrolig med Luthers skrifter.

Ifølge Zwingl skulle hele menneskets liv være en tjeneste.

Han begyndte at kræve reformer i kirken, såsom evangelisk fællesskab, fjernelse af billeder fra kirker og kirkens ansvar for omsorgen for de fattige. Alle bordeller i byen måtte også lukkes.

 

Zwingl-reformationen stillede således krav til religiøs og social fornyelse.

Hans reformation var national af natur og førte til den protestantiske og katolske kantonkrig i Schweiz, hvor Zwingli selv og 400 andre tilhængere døde.

Den største doktrinære forskel fra Luther var forestillingen om Herrens nadver.  Der blev gjort forsøg på at forene nadverlæren i Marburg  i en religiøs debat. Virksomheden var forgæves. For Zwingl var Nadveren et tegn på bekendelse og pligt, et symbol. Nadveren symboliserede blot Kristi legeme og blod.

bottom of page