top of page

VANHA TESTAMENTTI

  VT:n SYNTY      VT:n TUTKIMUS    QUMRANIN KÄÄRÖT    PAPYRUS    VT:n HENKILÖITÄ            JERUSALEMIN TEMPPELI JERUSALEM, KOLMEN USKONNON PYHÄ KAUPUNKI

Keskittyy Israelin kansan vaiheisiin ja Jumalan johdatukseen kansansa elämässä. 

Sen pääsanoma on Jumalan ja Israelin kansan välinen liitto.

 

Alkukielenä heprea (Danielin kirja osaksi arameaa)

Kirjoitusmateriaalina papyrus

Yhteensä 39 kirjaa

5 Mooseksen kirjaa =                                                      (1.Genesis 2.Exodus, 3.Leviticus 4. Numeri, 5.Deuteronomium)

Joosuan kirja

Tuomarien kirja

Ruutin kirja

2 Samuelin kirjaa

2 Kuninkaiden kirjaa

2 Aikakirjaa

Esran kirja

Nehemian kirja

Esterin kirja

 

 

 

 

 

Jesajan kirja

Jeremian kirja

Hesekielin kirja

Danielin kirja

Hoosea

Joel

Aamos

Obadja

Joona

Miika

Nahum

Habakuk

Sefanja

Haggai

Sakarja

Malakia

Jobin kirja

Sananlaskujen kirja

Saarnaajan kirja

Psalmien kirja

Valitusvirret

Laulujen laulu

TOORA /PENTATEUKKI
bottom of page